Läkarstudenter misstänks ha fejkat närvaro

Två läkarstudenter misstänks ha fuskat genom att skriva upp varandras namn vid obligatoriska moment där bara en av dem varit närvarande. Nu har de anmälts till disciplinnämnden.
Nyheter
2020-02-20 10:57

Högskoleprovsfuskare behåller poäng

Studenter som tagit sig in på utbildningar genom fusk på högskoleprovet stängs av men deras studieresultat ska inte återkallas, bedömer den statliga utredningen.
Nyheter
2019-12-10 10:50

Radivågsdetektor kan avslöja fusk

För att motverka fusk på högskoleprovet vill Universitets-och högskolerådet införa kontroller med radiovågsdetektor vid skrivtillfällena. Myndigheten anser det vara att föredra...
Nyheter
2019-10-25 15:54

Missförstånd bakom avstängningar

Disciplinåtgärder mot studenter som anklagats för fusk dubblerades mellan 2015 och 2018. Mycket tyder dock på att studenterna inte alltid har varit medvetna om att de fuskat.
Nyheter
2019-09-27 15:16

Studenter anlitar spökskrivare

Det är mycket oklart hur utbrett fusket är. I dagarna har Högskolan i Halmstad avslöjat att studenter beställer hemtentor från virtuella uppsatsfabriker.
Nyheter
2019-09-17 12:25

Fusklapp där solen aldrig skiner

En student på Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi ertappades av en tentamensvakt med en lapp framför
Nyheter i korthet
2019-05-10 11:26

Fuskhärvan: 40 resultat återkallas

Universitets-och högskolerådet (UHR) återkallar högskoleprovsresultat för 40 personer som har funnits i kundregistret
Nyheter i korthet
2019-04-26 11:36

Fuskare kan förlora poäng

Den som har tagit sig in på ett lärosäte genom att fuska på högskoleprovet kan i dagsläget behålla tagna högskolepoäng, även om hen blir avstängd från utbildningen. Regeringen ska...
Nyheter
2019-04-15 11:15

Lätt att fuska med Google Translate enligt student

Hela tre studenter har anmälts för plagiat vid en examination på Företagsekonomiska institutionen. En av dem medger att
Nyheter i korthet
2019-03-29 10:51

Långt toalettbesök väckte misstanke

En student vid Företagsekonomiska institutionen har anmälts för misstänkt vilseledande vid examination. Hen skrev
Nyheter i korthet
2019-03-25 11:00

Plagierade sig själv

En uppsats i statskunskap uppvisade stora likheter med en rapport som författaren tidigare publicerat för en
Nyheter i korthet
2019-02-26 14:10

Förskollärarstudent nekar till fusk

En student på förskollärarprogrammet ertappades med otillåtna anteckningar under en salstentamen. Tentamensvakten finner
Nyheter i korthet
2019-02-19 14:19