Annons
Annons
Förhoppningen är att den nya designen på tentorna ska göra det svårare att fuska på Läkarprogrammets salstentor.
Foto: Lina Svensk

Ny tentadesign ska stävja fusk


På läkarprogrammet har man förändrat tentorna efter fler fall av misstänkt fusk. I väntan på en digital tentasal, har man jobbat med färg och lim för att göra det svårare för studenterna att kika i facit.

Under det gångna året har Ergo rapporterat om flera disciplinärenden där läkarstudenter misstänkts för fusk på så kallade MEQ-tentor. Examensformen bygger på patientfall och tentorna är utformade så att studenterna får mer och mer information om fallet ju längre in i tentan de kommer. Då svaret på frågorna finns på efterföljande blad, finns en risk att studenten tittar i ”facit”.

– Utifrån en pedagogisk synvinkel är MEQ-tentorna bra då studenterna får följa ett fall, men problemet är att frestelsen att fuska kan bli för stor, säger Matts Olovsson, ordförande i läkarprogrammets programkommitté vid Uppsala universitet.
nbsp;
För att försvåra detta
har man nu gjort vissa justeringar. Bladen har olika färg så att det ska upptäckas om studenten har två papper på bordet samtidigt. Man har också limmat ihop häftet med frågor för att det ska bli svårare att ”råka ta” fler blad än ett.

– Vi har också bestämt oss för att ersätta halva tentan med flervalsfrågor – detta för att stäva fusk. På sikt vill vi ha e-tentamen. Universitetet har beslutat att bygga en tentalokal söder om BMC, men den ska inte vara klar förrän 2020. Så detta är ett sätt att överleva fram till dess.


Annons

Annons

Läs mer

2020-10-28 14:02
Miljöförvaltningen gjorde ett midnattsbesök i Svantes källare i helgen och fann att det var för tätt mellan borden. Nu…
2020-10-22 14:48
När Ångström byggs ut är det viktigt att skapa rum för alla. Ingenjörsnätverket SIV tycker att man bör uppkalla de nya…
2020-10-21 18:30
Det ser ut att bli dekanen Coco Norén som kommer kommer styra M/S Uppsala universitet tillsammans med tillträdande…