Annons
Förtätning av Kantorn 2015. De nybyggnationer av studentbostäder som nu planeras riskerar att bli försenade eller hejdas.
Foto: Lina Svensk

Nya studentbostäder äventyras


Den budget som riksdagen klubbade igenom förra veckan innebär att investeringsstödet avvecklas. Föreningen Studentbostadsföretagen vill se en sund avtrappning.

Byggande av runt 3300 nya studentbostäder riskerar att försenas eller rentav hejdas i och med statens budget för 2019, som klubbades igenom förra veckan. Investeringsstödet för nya hyresrätter och nya bostäder för studenter kommer att avvecklas.

– 1600 bostäder i landet, för vilka bostadsföretag ansöker om investeringsstöd nu i slutet av 2018 berörs direkt. Dessutom är det flera som har planerat att ansöka i början av 2019 och har kommit långt med planering och projektering, säger Studentbostadsföretagens vd Stina Olén.

Hon säger att man inom branschen är kritisk mot avvecklingen. Helst skulle Studentbostadsföretagen förstås ha sett att investeringsstödet fanns kvar, nu efterfrågar de en sund avtrappning.

– Vi vill åtminstone att de som ansökt om investeringsstöd före årsskiftet ska få det. Att bara dra undan mattan är oansvarigt. Bostadsmarknaden behöver en långsiktig politik, säger Stina Olén.


Annons

Annons

Stöden som avvecklas

Det har funnits två stöd som riktas till nya hyresbostäder och nya bostäder för studerande, ett tidsbegränsat och ett långsiktigt.

Stöd har kunnat nbsp; lämnas för att bygga hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist samt för att bygga bostäder för studerande. Stöd har även kunnat lämnas för bostäder i kommuner som inte har befolkningstillväxt, om det funnits brist på en viss typ av bostäder och behovet inte kunnat tillgodoses på annat sätt.

Läs mer

2024-04-17 08:24
Många som pluggat humaniora och teologi vid Uppsala universitet upplever att deras utbildning saknar anknytning till…
2024-04-09 08:35
Efter januaris aktion rörande situationen på Engelska parkens Matikum har nu beskedet kommit - då får studenterna sitta…
2024-04-08 08:19
Tisdagen den sista april vibrerar vårluften i Uppsala. Under morgonen väntas drygt 40 000 personer anlända till Uppsala…