"Studentbostadsbristen skadar Uppsala."

“Den ekonomiska stressen är påtaglig bland studenter och spär på psykisk ohälsa hos en redan väldigt utsatt grupp”, skriver representanter från S-studenter. 
Debatt
2023-05-23 09:25

Nya studentbostäder äventyras

Den budget som riksdagen klubbade igenom förra veckan innebär att investeringsstödet avvecklas. Föreningen Studentbostadsföretagen vill se en sund avtrappning.
Nyheter
2018-12-19 12:06

Nu ska Rackarberget växa

Detaljplanen för 450 nya studentbostäder i Rackarberget är färdig. Vilka boendeformer som kommer att inrättas är ännu inte bestämt, men Erik Pelling, ordförande i plan-och...
Nyheter
2018-03-23 17:32