Annons
Annons
Såhär kommer det nya området Ängsklockan att se ut.
Foto: Pressbild Tengbom

Nu börjar de bygga på Flogstavallen


Det nya studentbostadsområdet Ängsklockan har fördröjts på grund av överklaganden, men nu har detaljplanen vunnit laga kraft. Arbetet påbörjas under denna månad.

V-Dala nations studentbostadsstiftelse kommer, som Ergo tidigare har rapporterat, att bygga 402 nya bostäder på Flogstavallen, nära det befintliga bostadsområdet Majklockan. Detaljplanen vann laga kraft trots överklaganden från Ekebybor.

– Den överklagades till mark-och miljödomstolen och mark-och miljöööverdomstolen men båda instanserna avslog begäran, säger Anna-Carin Andersson, vd för Västmanland-Dala nations studentbostäder.

Markarbetet kommer att sätta i gång under mars månad. Första huset beräknas ha inflyttning i januari 2020, och hela området är tänkt att stå klart sommaren 2021. Ängsklockan, som området ska heta, kommer att bestå av små lägenheter på upp till 40 kvadratmeter samt korridorsrum. Det blir allt som allt fyra sexvåningshus.

– När det är klart kommer vi att ha nästan 1300 bostäder. Vi är den nation som har flest bostäder, och flest små lägenheter, säger Anna-Carin Andersson.

Hyresnivån kan hon i dagsläget inte uttala sig om, eftersom det i dagsläget är oklart om området kommer att få investeringsstöd.


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-24 12:24
Måndagen den 24 juni välkomnas besökare på nytt till Uppsala Universitets museum Gustavianum, som renoverats sedan 2019…
2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…