"Studentbostadsbristen skadar Uppsala."

“Den ekonomiska stressen är påtaglig bland studenter och spär på psykisk ohälsa hos en redan väldigt utsatt grupp”, skriver representanter från S-studenter. 
Debatt
2023-05-23 09:25

Vi behöver en social bostadspolitik, inte mindre lägenheter

"De förslag som nu läggs fram av Moderata studenter är ingenting annat än en fortsättning på de senaste 30 årens ansvarslösa bostadspolitik med mindre lägenheter, sämre...
Debatt
2021-09-20 10:15

9 förslag för fler och billigare studentbostäder

Lätta på tillgänglighteskravet, ta bort det kommunala planmonopolet och kasta ut de som inte studerar – det är några av de förslag som representanter för Moderata studenter lägger...
Debatt
2021-08-23 14:39

Icke-studenter i studentlägenheter – hur blev det så?

Verkar Flogsta-grannen ha bott i studentlägenhet sedan 70-talet? Det är inte helt omöjligt. Namnet till trots hyrs faktiskt inte alla Studentstadens lägenheter av studenter.
Nyheter
2020-10-08 10:42

Vill ha lagändring för studentbostäder

Det byggs fler studentbostäder men intresset hos marknaden har minskat. Studentbostadsföretagens vd Stina Olén menar att det krävs en speciell lagstiftning för boendeformen.
Nyheter
2019-11-28 12:58

Vårdcentral kan bli studentbostäder

I ett år har Flogsta vårdcentral stått tom. Nu planerar fastighetsägaren att göra om lokalerna till studentbostäder och eventuellt LSS-boende.
Nyheter
2019-11-18 15:21

Vill bygga hus på pelare

Studentbostadsbristen kräver kreativa lösningar, menar Britt Almqvist och Emilia Almqvist Jansson på Ahlqvist & Almqvist
Nyheter i korthet
2019-10-24 15:11

Studentbostäder står tomma på ön

Campus Gotland har denna termin tagit in 200 fler studenter jämfört med tidigare. Ändå står 14 av Gotlandshem 202
Nyheter i korthet
2019-10-10 12:58

Puben återuppstår på Rackarberget 2.0

Omfattande renovering som samtidigt ska bevara miljöns karaktär. Det är målsättningen när det anrika studentområdet nu rustas upp. I planerna för området ingår också att...
Nyheter
2019-10-03 11:58

Uppsala i studentbostadstoppen

Behovet av studentbostäder är av naturliga skäl en het potatis i den här staden men trots den omtalade bristen är

Nyheter i korthet
2019-05-02 14:06

Hundar ska duscha hos ny studentbostadsaktör

När Akademiska Hus ger sig in på Uppsalas studentbostadsmarknad är det studenter vid SLU och deras husdjur som är målgruppen. Det finns även planer att bygga bostäder åt studenter...
Nyheter
2019-03-25 15:05

Sätter press för fler inflyttningsfester

C-studenter vill att bostadsministern ska bjuda in samtliga riksdagspartier till samtal om studentbostäder. Ordförande Naod Habtemichael hoppas att det leder till att fler kan...
Nyheter
2019-03-21 11:46