Annons
Annons
Sjuksköterskor med utländsk examen har lätt att etablera sig på arbetsmarknaden efter kompletterande utbildning.
Foto: Wikimedia commons/ Rebecca 20162393

Toppresultat för utlandsutbildade sjuksköterskor


79 procent av sjuksköterskorna med utländsk examen var etablerade på den svenska arbetsmarknaden ett år efter kompletterande utbildning. Överlag är etableringsgraden hög hos invandrade akademiker som har kompletterat sina utbildningar.

Regeringens särskilda satsningar för lärare, jurister, sjuksköterskor, läkare och tandläkare med examen från utlandet har fallit ut väl, visar Universitetskanslersämbetets (UKÄ) uppföljning. 70 procent var etablerade på arbetsmarknaden ett år efter kompletterande utbildning, i de flesta fall arbetade de inom det yrke de var utbildade till i sina ursprungsländer.

– Resultatet är mycket positivt med en god etableringsgrad för personer med utländsk högskoleutbildning som fullföljt en kompletterande utbildning här i Sverige. Det kan, förutom hög kompetens hos dessa personer, bland annat förklaras av att undersökningen omfattar utbildningar som leder till bristyrken och en gynnsam arbetsmarknad, säger Anna Bengtsson, utredare på UKÄ, i ett pressmeddelande.

Allra högst etableringsgrad – 79 procent – hade de som gått kompletterande sjuksköterskeutbildning. Överlag var 71 procent av kvinnorna och 67 procent av männen etablerade efter ett år.

nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2020-10-22 14:48
När Ångström byggs ut är det viktigt att skapa rum för alla. Ingenjörsnätverket SIV tycker att man bör uppkalla de nya…
2020-10-21 18:30
Det ser ut att bli dekanen Coco Norén som kommer kommer styra M/S Uppsala universitet tillsammans med tillträdande…
2020-10-21 13:41
Professor och dekan Coco Norén fick en klar majoritet av rösterna i universitetskollegiet och allt talar nu för att det…