Annons
S-studenter representeras av Alva Cedergren.
Foto: Anneli Modin

”Uppsala studentkår ska utvecklas, inte avvecklas.”


S-studenter representeras av Alva Cedergren som sitter i fullmäktige och satt i Uppsala studentkårs styrelse under föregående verksamhetsår. Hon läser medie- och kommunikationsvetenskap och filosofi.

Vilken är den viktigaste frågan för Uppsala studentkår att driva under kommande verksamhetsår?

– Internt är det att vara en attraktiv organisation för studenter att engagera sig i och därigenom säkra medlemsrekryteringen. Påverkansmässigt vill vi trycka på så att universitetet säkrar en hållbar klimatomställning.

Hur ska ni få ordning på US ekonomi?

– Det har gjorts ett ganska bra arbete med det redan i år, men jag tror man måste tänka från början i grunden vad vi vill ändra, förbättra, göra nytt. Svårt att säga var man ska skära, det känns ju roligare att utveckla något nytt i så fall.

Som vad till exempel?

– Skapa verksamhet som är mer direkt riktad till studenter och knyta banden närmare till föreningarna. Det kan gälla till exempel att anordna föreläsningar och social verksamhet.

Nyligen förlorade US kårstatus för ytterligare en institution till Uppsalaekonomerna. Hur ska stoppa att fler sektioner bryter sig ut?

– Kåren måste hitta ett hållbart sätt att rekrytera medlemmar på och vi måste bevisa att vi är värdiga att ha kårstatus för de institutioner vi har kårstatus för i nuläget. Det gäller att få med oss nya studenter direkt från start och visa vad vi kan erbjuda dem.

Varför går inte ni på vänstersidan bara ihop under ett gemensamt flagg som exempelvis Allians för kåren gjorde? Hade ni inte kunnat bli starkare så?

– Nej, jag tror tvärtom att man blir smalare då. Att det finns flera alternativ bidrar till ökad transparens, vilket är särskilt viktigt just nu. I samband med att Mattias Karlsson avgick som gruppledare för Sverigedemokraterna sa han att ett av deras främsta fokus framöver kommer vara att starta upp en konservativ studentrörelse. Då är det jätteviktigt att studenterna kan lita på att kåren finns där som en motvikt till de högerextrema krafterna. Det kan de inte göra om kåren är opolitisk.

Kårens verksamhet har urholkats sedan kårobligatoriet avskaffades – vad tror ni måste göras för att kåren ska kunna överleva på lång sikt?

– Dels måste kåren digitaliseras på ett vettigt sätt, för det är där folk är, och dels titta på lyckade organisationer som liknar vår för att kunna analysera vad vi behöver jobba mer med. Vi måste erbjuda något som Uppsalas studenter vill ha av en organisation, för det upplever inte jag helt att vi gör idag.

Du nämnde innan att kåren borde anordna fler sociala aktiviteter, vad tror du att nationerna tycker om att få konkurrens där?

– Det beror ju på hur man utformar det. Just nu är US den enda kåren i Uppsala som inte anordnar några typer av sociala aktiviteter, så det vore inte konstigt om vi började göra det. Men vi kan ju anordna aktiviteter som hjälper nationerna snarare än stjälper dem.

Hur tror ni att kåren ser ut om 10 år?

– Det beror väl helt på vilken riktning man väljer att ta. Antingen kan man göra den mer intern och sluten, eller så jobbar vi vidare med den modell vi har idag och utvecklar den.

Ni ser inget egenvärde i att bevara den struktur som finns nu?

– Nej, men det finns ett värde i att studenter vet vilka som företräder dem. Det är en demokratisk modell som också ger mycket tillbaka till kåren eftersom det bidrar med många olika kompetenser.


Annons

Annons

Läs mer

2024-04-24 09:53
Verksamhetsårets sista fullmäktigesammanträde innan konstituerande fullmäktige bjuder på oklar stämning, långa…
2024-04-21 19:55
Ikväll klockan 20.00 stängde röstningen för Kårvalet 2024. Ta del av resultatet nedan. 
2024-04-17 08:24
Många som pluggat humaniora och teologi vid Uppsala universitet upplever att deras utbildning saknar anknytning till…