Behöver man påminna om Bollhusmötet?

Replik: Laboremus och S-studenter besvarar Heimdals replik på deras debattartikel där de anklagar Heimdal för att vara klimatförnekare.
Debatt
2019-04-26 13:56

”Uppsala studentkår ska utvecklas, inte avvecklas.”

S-studenter representeras av Alva Cedergren som sitter i fullmäktige och satt i Uppsala studentkårs styrelse under föregående verksamhetsår. Hon läser medie- och...
Nyheter
2019-04-08 13:31

Öppet hus - för vem?

Under torsdagen bjöd Uppsala universitet in gymnasieelever till en dag för framtidens studenter. En väldigt viktig

Debatt
2018-03-16 21:28