Annons
Annons
Uppsala universitet får bra betyg för sina grundlärar-och förskollärarutbildningar.
Foto: Sigrid Asker

Gott betyg till UU:s lärarutbildningar


Förskollärar-och grundlärarstudenter i Uppsala kan pusta ut. Enligt UKÄ är kvaliteten på deras utbildningar inte ifrågasatt.

Enligt Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering av kvaliteten svenska lärarutbildningar håller både grundlärarutbildningarna och förskollärarutbildningen vid Uppsala universitet hög kvalitet.

– Vi är halvvägs igenom utvärderingen av kvaliteten på dessa lärarutbildningar och lärosätena har nu ett år på sig att rätta till de brister som bedömargrupperna har identifierat. Det här kan alltså inte ses som en slutgiltig temperaturmätning av lärarutbildningarna, säger Anders Söderholm, generaldirektör för UKÄ, i ett pressmeddelande.

Drygt hälften av de utvärderade förskollärar-och grundlärarutbildningarna bedöms hålla hög kvalitet medan nära hälften anses ha ifrågasatt kvalitet. Parallellt pågår en utvärdering av ämneslärarutbildningarna, som planeras bli klar i november 2019.


Annons

Annons

Läs mer

2020-10-22 14:48
När Ångström byggs ut är det viktigt att skapa rum för alla. Ingenjörsnätverket SIV tycker att man bör uppkalla de nya…
2020-10-21 18:30
Det ser ut att bli dekanen Coco Norén som kommer kommer styra M/S Uppsala universitet tillsammans med tillträdande…
2020-10-21 13:41
Professor och dekan Coco Norén fick en klar majoritet av rösterna i universitetskollegiet och allt talar nu för att det…