Annons
Annons
Bild lönebesked
Att ha en universitetsexamen ger högre lön, framförallt för den som väljer rätt utbildning.
Foto: Sandra Gunnarsson

Högre utbildning lönar sig


Att ha en högskoleexamen ger generellt en högre lön. Det gäller dock att satsa på rätt utbildning – en läkarutbildning, juristutbildning eller civilingenjörsutbildning ger hög lönepremie, medan en ämneslärarutbildning kan ge negativ lönepremie.

I rapporten ”Hur värderas högre utbildning?” har UKÄ undersökt löneskillnader i Sverige för att ta reda på om högre utbildning lönar sig. Rapporten visar att så är fallet – högskoleexamen ger generellt en högre lönepremie, vilket betyder att högskoleutbildade tjänar mer än de som inte har högskoleexamen. Det är dock stor skillnader i lönepremie mellan olika examina. Läkarexamen, juristexamen och utbildningar inom ekonomi ger hög lönepremie. Läkarexamen ger till exempel 63 procent* högre lön, jämfört med de som har gymnasieutbildning. Samtidigt finns det utbildningar som inte lönar sig. I botten hamnar lantmästarexamen som ger en negativ lönepremie på 34 procent. Här finns också ämneslärarexamen (-7,8 procent) och förskollärarexamen (-3,6 procent).

I rapporten har man också undersökt om lönenivån påverkas av vilket lärosäte examina är utfärdat från. Det visade sig att skillnaderna mellan utbildningsorterna var små. I rapporten syns dock att juristexamen från Uppsala universitet ger högre lön jämfört med samma examen från andra lärosäten.

Lönenivån för kvinnor är lägre än för män, oavsett utbildningsnivå. Studien visar dock att kvinnor har en högre lönepremie för högskoleutbildning jämfört med män. Det lönar sig alltså mer för kvinnor att skaffa sig en högskoleutbildning. En förklaring kan vara att män som inte studerar jobbar i branscher där lönenivån generellt sett är högre. De branscher som kvinnor utan högskoleexamen jobbar inom har en oftast lägre lönenivå.


* Fotnot: För att räkna ut procentsatserna i denna del av studien har man tagit hänsyn till bakgrundsfaktorer så som utbildning, arbetslivserfarenhet, arbetslivserfarenhet, kön, nationell bakgrund, föräldrarnas utbildningsnivå, antal arbetslöshetsdagar, antal föräldradagar, gymnasiebetyg, sektor, arbetsplatsens lokalisering.

 


Annons

Annons

Fakta

Som empiriskt underlag i rapporten används mikrodata från Statistiska centralbyrån (SCB).Populationen begränsas till individer födda mellan 1970 och 1990, med svenska gymnasiebetyg. I populationen (N = 1633058) har 1060948 individer ingen examen på grundnivå eller avancerad nivå från ett svenskt lärosäte, och 572110 individer har en examen på grundnivå eller högre.

Läs mer

2020-10-20 16:26
Undvik fest, kollektivtrafik och fysisk kontakt med andra personer än de du bor med. Under tisdagens pressträff…
2020-10-20 13:45
Uppdatering av åsiktsprogrammet, en ny styrelseledamot på plats, ett ”Agnetas nyårskarameller-moment” och kanelbullar…
2020-10-15 11:15
Flera granater har hittats i Fyrisån i år och många fler om man går bakåt i tiden. Men hur hamnade de där? Är…