Annons
Bild Olof Hjort
Olof Hjorth, doktorand vid institutionen för psykologi, avdelningen för emotionspsykologi, vid Uppsala universitet.
Foto: Sahar Roshanbin

Forskning ger nya svar om social fobi


Balansen mellan signalsubstanserna serotonin och dopamin i hjärnan kan förklara mer om social fobi än vad man tidigare trott, visar en ny studie från Uppsala universitet. Fynden kan på sikt leda till nya, mer effektiva behandlingar.

Personer med social fobi lider av ångest i sociala sammanhang vilket kan medföra problem i vardagen och i arbetslivet. I en ny studie, publicerad i Molecular Psychiatry (Nature), visar forskare vid Uppsala universitet att balansen mellan signalsubstanserna serotonin och dopamin i hjärnan kan förklara mer om social fobi än vad man trott. Tidigare forskning har främst undersökt serotonin- eller dopaminsystemen var för sig.
– Vi ser att det finns en annan balans mellan serotonin- och dopamintransport hos personer med social fobi jämfört med kontrollpersoner. Interaktionen mellan serotonin- och dopamintransport förklarade mer av skillnaden mellan grupperna än varje transportör för sig. Det antyder alltså att man inte bör stirra sig blind på en signalsubstans i taget utan att balansen mellan olika system kanske är viktigare, säger Olof Hjorth, doktorand vid institutionen för psykologi, vid Uppsala universitet i ett pressmeddelande.

Studien visar att de som lider av social fobi kan ha en obalans mellan serotonin- och dopamintransportörerna i amygdala och andra områden i hjärnan som är viktiga för rädsla, motivation och socialt beteende. Funktionen hos hjärnans signalämnen påverkas av hur stor mängd som återtransporteras till sändarcellen, vilket styrs av särskilda transportörproteiner.
– Trots att det finns tecken på att dopamin kan vara viktigt vid ångest är ämnet inte så beforskat, troligen på grund av att de psykofarmaka vi har är till största delen inriktade på att förändra serotoninsystemet. I den här studien kan vi för första gången visa att återtransporten av dopamin har ett samband med hur stora svårigheter personer med social fobi upplever, säger Olof Hjorth.

Förhoppningen är att de nya upptäckterna ska ge en bättre förståelse för orsakerna till social ångest vilket på sikt kan leda till nya och mer effektiva behandlingar.

 


Annons

Annons

Läs mer

2024-04-17 08:24
Många som pluggat humaniora och teologi vid Uppsala universitet upplever att deras utbildning saknar anknytning till…
2024-04-09 08:35
Efter januaris aktion rörande situationen på Engelska parkens Matikum har nu beskedet kommit - då får studenterna sitta…
2024-04-08 08:19
Tisdagen den sista april vibrerar vårluften i Uppsala. Under morgonen väntas drygt 40 000 personer anlända till Uppsala…