Annons
Annons
Bild Lars Burman
Överbibliotekarie Lars Burman är glad över den nya överenskommelsen som innebär att sex stora bibliotek nu kommer att samarbeta för att digitalisera nästan allt som tryckts i Sverige de senaste 600 åren.
Foto: Anneli Von Cotzhausen Modin

Uppsala universitetsbibliotek i stort digitaliseringsprojekt


Nu ska allt som tryckts i Sverige sedan 1400-talet digitaliseras. Uppsala universitetsbibliotek är ett av sex bibliotek som ska arbeta med projektet. Överbibliotekarie Lars Burman är positiv till överenskommelsen.
– I till exempel Norge är allt digitaliserat och jag tror att Danmark också har kommit långt. Många länder är duktiga och därför är det här projektet väldigt angeläget.

Det händer ganska ofta att vi på Ergo får frågan om gamla tidningar finns att läsa digitalt. Men nej, tyvärr, i Uppsala finns de endast i pappersform på redaktionen och på Carolina Rediviva. Kanske kommer det att bli ändring på det i framtiden. Fem universitetsbibliotek och Kungliga biblioteket har kommit överens om att samarbeta kring ett digitaliseringsprojekt där nästan allt som tryckts sedan 1400-talet ska digitaliseras. Uppsala universitetsbibliotek ingår i samarbetet och överbibliotekarie Lars Burman tror att överenskommelsen kommer innebära att projektet tar fart. Han säger att det redan nu pågår digitaliseringsprojekt i liten skala, men att Sverige faktiskt inte alls ligger i framkant som det ser ut idag.
– Sverige har hamnat på efterkälken. I till exempel Norge är allt digitaliserat och jag tror att Danmark också har kommit långt. Många länder är duktiga och därför är det här projektet väldigt angeläget, säger Lars Burman.

Det är framförallt äldre skrifter man kommer att börja med – Ergotidningar och annat tryckt under 1900-talet kan omfattas av upphovsrätt och kommer ta längre tid att digitalisera. Projektet är omfattande och än är det inte klart hur det ska finansieras. Lars Burman tror dock att man kommer att ha kommit en bra bit på vägen inom en tioårsperiod. Han ser många fördelar med att äldre litteratur och skrifter ska bli möjliga att läsa digitalt.
– Det kommer att ge forskningen helt nya sätt att arbeta, till exempel nya metoder där man kan låta maskiner läsa in text. Man kommer läsa historien på helt nya sätt. Det är också en demokratifråga att information tillgängliggörs.
När allt i framtiden kommer finnas digitalt, finns det då några behov av fysiska bibliotek?
– Ja, man kan inte bara digitalisera och slänga – det är viktigt nationellt att vi sparar intressanta samlingar. Med digitalt material får man innehållet, men böcker pratar på ett annat sätt, det finns ett värde i att sitta med en stor vacker volym och känna papperskvaliteten, säger han och fortsätter:
– Ett modernt bibliotek är mer än sina samlingar. Det är en integrerad del av forskning och undervisning, har platser för studenter och arbetar för att sprida forskning. I en ny värld kommer bibliotek fortfarande att finnas, men det kommer kanske se lite annorlunda ut.

 


Annons

Annons

600 års tryckproduktion ska digitaliseras

Överenskommelsen har träffats mellan universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala samt Kungliga biblioteket. Nästan hela den nationella tryckproduktionen från 1400-talet fram till idag ska digitaliseras. Undantaget är reklamblad och bruksanvisningar som inte kommer att prioriteras.

Läs mer

2020-08-10 15:59
Verklighet blandas med fiktion när Uppsala stadsteater sätter upp en pjäs baserad på kidnappningen av en Uppsalastudent…
2020-08-06 13:30
Trots att kraven på distansundervisning lyftes i juni kommer långt ifrån alla utbildningar vid Uppsala universitet…
2020-08-06 10:57
Rekordmånga nya studenter har antagits till Uppsala universitet i höst vilket öppnar upp för frågan: kommer det över…