Uppsala universitetsbibliotek i stort digitaliseringsprojekt

Nu ska allt som tryckts i Sverige sedan 1400-talet digitaliseras. Uppsala universitetsbibliotek är ett av sex bibliotek som ska arbeta med projektet. Överbibliotekarie Lars Burman...
Nyheter
2020-01-31 17:13

Grönt huvudalternativ på universitetsbiblioteket

Vid avtackningar och representationsmiddagar för medarbetarna vid Uppsala universitetsbibliotek ska det hädanefter i
Nyheter i korthet
2019-11-18 11:59