Annons
Annons
Bild tentasal
Än finns inga planer på att ställa in några salstentor vid Uppsala universitet.
Foto: Sandra Gunnarsson

Högre hygienkrav på salstentor


Den som ska skriva en salstenta under kommande dagar bör se till att vara på plats i god tid. I övrigt hoppas Uppsala universitet att man kommer kunna genomföra samtliga salstentor enligt plan.

Flera studenter som ska skriva salstenta i dagarna har undrat om den kommer att bli av. Men än finns ingen anledning till oro för inställd tenta.
– Som det ser ut nu ska salstentorna gå som vanligt, vi har inga tentasalar som omfattar fler än 500 platser. Tentorna kommer dock att genomföras med höjd smittskyddsnivå, säger Cilla Häggkvist, biträdande avdelningschef vid studentavdelningen vid Uppsala universitet.
Alla kommer att behandlas som potentiella smittbärare, vilket innebär skärpt fokus på avstånd och hygien, till exempel att tentavakter inte tar i studenternas legitimation och att toaletterna städas oftare. Man kommer också se till att inpasseringen i lokalen sker på ett mer hygieniskt sätt. Då detta innebär att studenterna inte ska tränga sig in i en stor klunga, kan inpasseringen ta längre tid.
– Vi kommer informera studenterna att de ska vara där i god tid, säger Cilla Häggkvist.
För att ytterligare minska risken för eventuell smittspridning kommer man försöka se till att omfördela platserna så att borden inte står lika tätt.
– I vanliga fall försöker vi få in så många som möjligt. Nu arbetar vi tvärtom genom att sprida ut studenterna och engagera fler tentavakter.
 

Cilla Häggkvist, biträdande avdelningschef vid studentavdelningen vid Uppsala universitet. Foto: Lina Svensk

"I vanliga fall försöker vi få in så många som möjligt. Nu arbetar vi tvärtom genom att sprida ut studenterna och engagera fler tentavakter."

Är det många studenter som hört av sig och varit oroliga?
– Det är en del studenter som hört av sig, framförallt de som tillhör riskgrupperna. Därför har vi gått ut till institutionerna och frågat om de har möjlighet att lägga in fler omtentor så att de som är oroliga har möjlighet att tenta senare när det är mindre smitta i samhället.
Men det kan ju ta lång tid, finns ingen möjlighet att låta dessa tenta i mindre sal?
– Dels har vi inga sådana möjligheter och dels skulle det kräva en otrolig procedur att begära in läkarintyg och avgöra vilka studenter som ska räknas in i riskgruppen. Det skulle också belasta vården, så det är inte bara en lokalfråga, säger Cilla Häggkvist och fortsätter:
– Det är inte heller det skulle hjälpa att sitta i en mindre lokal då det även där kan finnas smitta. Till syvende och sist är det upp till den enskilda individen att avgöra om det är en risk man vågar ta.   

 


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?