Annons
Annons
Bild Matilda Ernkrans
"Vi förutsätter att våra lärosäten övergår i distansundervisning och ser till att så många studenter som möjligt kan hålla igång sina studier även under denna tid." Det meddelade Matilda Ernkrans (S), ministern för högre utbildning och forskning, under tisdagens pressträff.
Foto: Creative commons/Sigrid Asker

Regeringen: övergå till distansundervisning


Under tisdagens pressträff rekommenderade regeringen att universitet och högskolor ska gå över till distansundervisning i morgon onsdag. Man kommer också att lägga fram ett förslag till riksdagen om att studenter ska få behålla studiemedlet även om utbildningen helt ställs in.

Alla Sveriges högskolor och gymnasieskolor rekommenderas att gå över till distansutbildning från och med i morgon onsdag. Det meddelade stadsminister Stefan Löfven under en pressträff på tisdagsförmiddagen. Matilda Ernkrans (S), ministern för högre utbildning och forskning, underströk vikten av att lärosätena följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.
– Det betyder att vi nu förutsätter att våra lärosäten övergår i distansundervisning och ser till att så många studenter som möjligt kan hålla igång sina studier även under denna tid, säger Matilda Ernkrans.

Hon berättade vidare att studenter inte ska behöva oroa sig för att riskera att hamna utan försörjning i händelse av att en utbildning inte kan ges på distans.
– Regeringen kommer inom kort att lägga ett förslag på riksdagens bord, ett förslag som jag bedömer har ett brett stöd i riksdagen, som möjliggör för regeringen att besluta att studerande vid högskola, vid extraordinära händelser ska få behålla studiemedel för den period de beviljats det för.
Matlila Ernkrans berättade också att man inte kommer kräva tillbaka redan beviljade studielån.
– I denna extraordinära situation anser regeringen också att det vore olyckligt om den studerandes skuldbörda skulle öka, så redan beviljade studielån som lämnats vid sådana här extraordinära händelser bör därför inte betalas tillbaka.
Citatet är ordagrant angivet, men exakt vad detta innebär är lite svårt att tolka.

Uppsala universitets rektor kommer att inom en timme meddela hur man kommer gå vidare efter regeringens nya rekommendation.

 


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?