Annons
Annons
Bild konstfum
Joel Cevey Tärnholm (t.v) lämnar in ändringsyrkanden på verksamhetsplanen. Kanske var det dessa ändringar som S-studenter fick gå med på för att få viktiga poster? I mitten till vänster syns sittande kårordförande Johannes Bäck, jämte honom sittande vice Mårten Andersson (obunden) och längst till höger fumordförande Sofia Granberg (AFK).
Foto: Lina Svensk

När två blev tre eller: ett konstfumsepos


En trio bestående av UUS x 2 och S-studenter x 1 kommer utgöra Uppsala studentkårs presidium nästa verksamhetsår. AFK, som tidigare samarbetat med UUS, blev helt utan tyngre poster. Har en pakt skapats bakom lyckta dörrar, månne?

Om aprilmötet gick till historien som tidernas mest effektiva kårfullmäktige kan nog gårdagens konstituerande fullmäktige (mötet där viktiga förtroendeposter inom kåren väljs) föras till handlingarna som ett av de minst effektiva. I alla fall när det kom till att klubba igång mötet. Teknikstrul var bara förnamnet med vissa ledamöter på plats fysiskt och vissa via Zoom. Ljudet testades med ljudgubbe på plats och visade sig i bästa fall låta som Saurons öga och i värsta fall leda till rundgång à la nazguls. Nästan 45 minuter hann gå – under vilka folk i ren tristess började ta sönder saker i salen (en träpinne på väggen, en utrymningsplan) – innan man kunde dra igång med nödlöst ljudsituation.

Valutskottets ordförande Nils Dahlgren tog till orda för att snabbt gå igenom hur kårvalet hade förflutit. Hur det gick i kårvalet har vi förstås redan skrivit om och behöver inte gå in närmare på, men valutskottet skickade också med en brasklapp till sina efterträdare med anledning av att valsystemet hade krånglat i år.
– Vi hade ett gammalt valsystem kopplat till kårens gamla hemsida och vi fick arvodera en programmerare under en månad för att det skulle funka. Jag uppmanar verkligen det nya valutskottet att sätta upp ett nytt valsystem till nästa år, det är inte säkert att det gamla håller ett år till, sa Nils Dahlgren.
Efter en rockad på dagordningen var det därefter dags för sittande kårstyrelse att kort föredra verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår. Kåren kommer framöver lägga krut på bland annat att bättre nå ut till och engagera doktorander och internationella studenter, att kartlägga studenternas VFU-situation, att trycka på för ett klimatvänligare universitet och att verka för studentrabatter på UL.
Något ändringsyrkande lades till och verksamhetsplanen kunde därefter klubbas igenom.

"Förhoppningen är att presidiet ska kunna jobba mer med arbetsledning och arbetsmiljö, framför allt på central nivå."

 

Kårordförande Johannes Bäck drog igenom rambudgeten för kommande verksamhetsår tillsammans med kårens kanslichef Casper Wahlund, som alltid är med när det vankas pengasnack på fum.
– Vi har ett förväntat resultat på minus 767 000 för innevarande verksamhetsår och har under kommande verksamhetsår budgeterat för minus 358 000, så det är ett steg i rätt riktning, sa Johannes Bäck.
Trots att man räknar med minskade intäkter från kåravgiften, då kåren beräknas tappa runt 1 000 medlemmar om senaste årens trend håller i sig, räknar man också med minskade utgifter inom andra budgetposter och vissa ökade intäkter på andra håll. Kostnaden för Ergo har bland annat minskat sedan papperstidningen vid årsskiftet plockades bort, liksom tidningens arvoderade webbredaktör, medan man räknar med ökade bidrag från universitetet. Till sommaren kommer två av kårens anställda att gå i pension dessutom – Anna-Pia Norman Wahlund som jobbar i kårens reception och med medlemsregistret för kårer och nationer, och vaktmästare Olle Bodin – och kommer inte att ersättas.
– Vi kommer att anställa en person på deltid för att städa kårens övervåning, det är dock inte medräknat i budgeten än, förklarade Casper Wahlund, som också poängterade att man fortfarande väntar på en summa pengar man förhandlat till sig från Studentkortet som vid årsskiftet tog över medlemskortsförsörjningen från Mecenat.
– Tanken är att de pengarna ska täcka upp för digitaliseringen som gjorts av Ergo, sa Johannes Bäck.
Casper Wahlund menade att mycket i budgeten generellt är väldigt oklart till följd av de osäkerheter coronaviruset fört med sig.
– Håller det här i sig även nästa termin kan man fråga sig hur många som kommer välja att gå med i kåren alls. Vi vet heller inte hur det kommer gå med Norreda [torpet kåren förvaltar och hyr ut, reds. anm.]. Vi har gjort renoveringar och kan därtill lägga till de många avbokningar som gjorts senaste tiden. Styrelsen kommer få fatta beslut om att täcka upp förlusten för Norreda trots att jag alltid har sagt att Norreda inte kostar något...men shit happens, sa Casper Wahlund.

En stor avsiktlig utgiftspost hade dock tillkommit i budgeten som inte funnits med i beräkningarna de senaste åren.
– Vi har budgeterat för en tredje presidial, alltså två vice ordförande. Vi har kommit fram till att det skulle underlätta mycket för presidiets arbete, berättade Johannes Bäck.
209 000 kronor beräknas den tredje presidialen kosta – “väl investerade pengar” enligt Johannes Bäck.
AFKs Isak Rutqvist var något kritisk till att man valde att lägga till en presidial när kåren, trots allt, går med förlust.
– Jag säger inte att jag tycker det är fel, men jag tycker ändå det är relevant att fråga vad ni vill få ut av de här 209 000 kronorna? Vad är förhoppningen?, frågade han.
– Förhoppningen är att presidiet ska kunna jobba mer med arbetsledning och arbetsmiljö, framför allt på central nivå. Kåren är också delägare av många ställen som vi inte har arbetat med så mycket på sistone, till exempel Campus 1477, och det hoppas vi ska bli bättre med tre presidialer, svarade Johannes Bäck.
Ett ändringsyrkande inkom från studiebevakare Adam Kedert, som ansåg att studiebevakarna borde få ökad budget. Som det ser ut idag är studiebevakarna arvoderade på tio månader, varav två är halva månader (augusti och juni).
– Jag anser att studiebevakarna ska ha full ersättning för de två halva månaderna och att pengarna för att täcka upp det ska tas ur reservfonden, sa Adam Kedert.
Johannes Bäck motsatte sig bestämt beslutet och sa att om förslaget över huvud taget skulle vara aktuell skulle pengarna tas ur sektionsmedlen.
Yrkandet avslogs varpå man klubbade igenom rambudgeten.

(Tro inte att texten slutar redan här, vi sa väl att det var ett konstfumsepos? Fortsätt skrolla)
 


Annons

Annons

Därefter blev det dags för de punkter alla väntat på: vilka som skulle få de åtråvärda posterna i kårens presidium, det vill säga ordförandeposten och viceordförandeposterna. Första kandidat ut var Jacob Färnert (UUS) som aspirerade på ordförandeposten. Han hade förberett ett tal där han tog upp en mängd frågor han ville driva: att studentinflytandet ska bli bättre, att studentrepresentanter ska få ersättning, att utbildningen ska hålla god kvalitet, att universitetet tar sitt ansvar i fråga om studenternas psykiska ohälsa och att anställda och arvoderade på kåren ska få möjlighet att utvecklas – OCH att kåren ska jobba för en hållbar utveckling. Han avslutade genom att understryka vikten av en stark kår i tider av kris.
– Uppsala universitet står för flera stora utmaningar, speciellt nu med coronasituationen. Det behövs en stark studentröst som kan säkra att studenterna blir hörda. Jag hoppas att vi tillsammans kan arbeta med att stärka studentrösten, sa Jacob Färnert.
Ergo satt redo med den metaforiska popcornskål (ja, den var verkligen metaforisk. Inte ett snack fanns att tillgå under det fem timmar långa mötet) som skulle inmundigats i samband med grillningen man kan förvänta sig av opposition och åhörare när någon väljs till en så viktig post. Men den uteblev. Helt. Jacob Färnert valdes utan att ha fått en endaste liten fråga.
Nog fattar vi att kandidatur och beslut föranletts av tidigare förhandlingar bakom lyckta dörrar, men hallå! Whuddup med transparensen, Uppsala studentkår?! För US medlemmar ser det ut som att ni helt sonika valt ordförande utan diskussioner – Ergo kan i alla fall inte redogöra för en debatt eller diskussion vi inte fått höra. Och vi gissar att ingen annan utanför förhandlingsrummen fått göra det heller. Skärpning!
Slut på rant.

Jacob Färnert (UUS) håller sitt anförande för att bli vald till kårordförande, men frågestunden uteblev. Till vänster sitter Johannes Bäck (vit tröja) och André Popovski (svart tröja) som agerade rösträknare under kvällen. (Foto: Lina Svensk)


Mötet gick över till att välja två side-kicks till Jacob Färnert och här var kandidaterna fler. Från sektionshåll kandiderade Adam Kedert (sektion lära) och Emma Häggkvist (medicinska sektionen). Här fanns också S-studenters Klara van Blaricum och det för Ergoredaktionen nya ansiktet Louise Ingemarsson (UUS) som bland annat varit aktiv i kårföreningen Historikerstudenterna.
De två förstnämnda sade sig vilja jobba med kårens interna kommunikationsproblem. Klara van Blaricum ville jobba för att alla studentrepresentantposter inom universitetet ska vara arvoderade. Louise Ingemarsson ville ta tag i en ny-gammal problematik: studenternas psykiska ohälsa.
– För några dagar sedan släpptes studentbarometern som visar att Uppsalastudenterna mår piss. Det är något vi bör lägga fokus på, sa Louise Ingemarsson.
Till skillnad från ordförandekandidaten fick de fyra kandidaterna till vice-posterna faktiskt en del frågor. Den mest intressanta rörde hur kandidaterna såg på frågan om det partipolitiska systemet i kåren. (Frågan ställdes från en knackig zoom-linje och Ergo kan ha hört fel) Alla utom Klara van Blaricum tyckte att det var dåligt, men även hon uttryckte sig lite vagt.
– Hur långt är vi beredda att gå? Vår kompromiss bygger inte på att någon av oss får igenom allt som vi vill. Vi vill det bästa för kårens medlemmar.
Otydligt? Ja, Ergo hängde inte riktigt med här. Men så här med facit i hand kan vi nog konstatera att det eventuellt handlade om en uppgörelse/kompromiss kring verksamhetsplanen.
Efter omröstningen stod det klart att det blev Klara van Blaricum och Louise Ingemarsson som valdes till vice ordförande. Så: S-studenter fick alltså en plats som vice ordförande vilket förvånade denna redaktion som trodde att UUS skulle fortsätta sitt game med AFK då båda partierna vill avskaffa partisystemet i kåren och har suttit i styrelsen tillsammans i år.
Vi vill här poängtera att redaktionen givetvis inte har någon åsikt i frågan, men baserat på hur koalitionerna sett ut föregående år är besluten förvånande. Förra året utestängdes till exempel S-studenter från samtliga tunga poster. Så vad har S-studenter erbjudit UUS för att få en av viceposterna i år? Har AFK gjort något för att förarga UUS? Kommer S-studenter gå med på att jobba för en avpolitiserad kår? Så många frågor.

Den före detta kåraktiva AFK:aren Fredrik Hultmans frustrerade tweet från kvällen sammanfattar förvirringen över förfarandet:
Här lägger man åratal av sitt liv på att avpolitisera en kår, och så går ens samarbetsparti som BILDATS för att avpolitisera den och börjar rösta fram sossar för att befästa partipolitiken. Trots att S är i minoritet och har noll förhandlingsläge.
 

Efter några mindre engagerande val blev det så dags att utse vem som skulle sitta med rektor, Anne Ramberg och gänget i Uppsala universitets styrelse. Johannes Bäck, som var en av kandidaterna till ledamotsposten, sammanfattade uppdraget som “den viktigaste studentrepresentantposten som finns”. De andra kandidaterna var S-studenters Alva Cedergren och AFK:s Sebastian Holmberg. Någon undrade vad kandidaterna ansåg vara den viktigaste frågan under kommande verksamhetsår. Sebastian Holmberg var först ut att svara:
– Hur utbildningen ska se ut under nästa termin är den överlägset viktigaste frågan. Universitetet måste anpassa utbildningen så att inte ytterligare en termin går till spillo, sa han.
Alva Cedergren tyckte att “en blandning av olika frågor är viktiga på olika sätt” och pratade också om distansundervisningen samt vikten av att skapa en bra relation med nya rektorn. Johannes Bäck ville vara med i styrelsen för att se till att de lärare och professorer som anställs vid UU har tillräckligt hög pedagogisk kompetens.
– Anställningsordningen för professorer och lärare kommer vara en viktig fråga för mig. När man anställer nya professorer och lärare ska man ta hänsyn till akademiska meriter, forskningskompetens och pedagogisk kompetens, men man tycker alltid att man kan tumma på den pedagogiska kompetensen.

Efter röstning stod det klart att Alva Cedergren valdes till ledamot. (S-studenter tycks ha förhandlat väl). Johannes Bäck fick nöja sig med posten som suppleant.

Ett fåtal valärenden låg kvar på dagordningen. Det var kallt, alla var hungriga, rummet började lukta sunk och endast en tiominutersrast hade vi fått under det totalt fem timmar långa mötet. Yrkanden på vakantsättning eller delegering av valen stod, tack och lov, som spön i backen. Mötet kunde till slut avslutas klockan 21.35. Gissningsvis en knapp minut innan kannibalism och/eller lynchmobbstämning skulle inträtt.
 

Alla val

Vill ni veta exakt vilka personer som valdes till alla poster får ni hänga på låset på kårens hemsida där ett referat så småningom kommer läggas upp. Nedanför syns  kårens nya styrelse. De övriga fyra styrelseposterna tillsätts av sektionerna – humanistiska sektionen, samhällsvetenskapliga sektionen, medicinska sektionen och sektion lära.

Här är Uppsala studentkårs nya styrelse, minus sektionernas representanter som väljs av respektive sektion till höstterminen. Från vänster: Adam Kedert (UUS), Jonathan Granlöf (S-studenter), Klara van Blaricum (S-studenter), Louise Ingemarsson (UUS), Jacob Färnert (UUS), Elliot Syrén (UUS) och Clara Rydström (S-studenter). (Foto: Lina Svensk)

Läs mer

2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?