Annons
Annons
Bild hemmastudier
Hur är det med studiemotivationen när studenterna måste läsa på distans?
Foto: Anneli Von Cotzhausen Modin

Vill veta hur studenterna mår


Hur har utbildningskvaliteten påverkats av att universitetet gått över till distansundervisning? Och hur mår studenterna? Det vill Uppsala studentkår ta reda på genom en ny enkätundersökning.

Nu har distansundervisningen vid Uppsala universitet pågått i två månader. För att ta reda på hur denna förändring av utbildningen påverkat studenterna har Uppsala studentkår skapat en liten webbenkät.
– Syftet är framförallt att ta reda på hur utbildningskvaliteten har påverkats. Men också att undersöka om studenternas psykiska hälsa har förändrats, säger Axel Tuvemo Johnson, politisk sekreterare och kommunikationsansvarig på Uppsala studentkår.

"Syftet är framförallt att ta reda på hur utbildningskvaliteten har påverkats."

Axel Tuvemo Johnson, politisk sekreterare och kommunikationsansvarig på Uppsala studentkår. Foto: Uppsala studentkår


Enkäten bygger på självskattning och innehåller bland annat frågor om utbildningskvalitet, svårighetsgrad, studiemotivation och psykisk hälsa. Axel Tuvemo Johnson menar att det är viktigt att som studentkår ta reda på hur studenterna upplever denna period, inte minst om det skulle visa sig att distansundervisning blir verklighet även i höst.
– Säg att det kommer en andra våg i höst. Då är det jätteviktigt att vi har underlag från denna period så vi vet hur vi ska jobba för att förbättra studenternas situation.

Uppsala studentkår har främst kommunicerat ut information om enkäten till sina egna medlemmar. Den är dock öppen för alla studenter vid Uppsala universitet att fylla i. Länk till enkäten hittar du här.
Även Uppsala universitet och Uppsala teknolog- och naturvetarkår har skickat ut enkäter för att fånga upp hur studenterna upplever sin studiesituation.


Annons

Annons

Läs mer

2020-09-17 13:54
Skulle du fortsätta plugga om du blev ekonomiskt oberoende? Svaret tycks vara ganska självklart om man får tro de…
2020-09-15 13:48
Två smittkluster på läkarprogrammet och enskilda covidfall på andra kurser. Nu tre veckor in på terminen konstateras att…
2020-09-14 11:26
En verklig berättelse som också kan läsas som en spännande kriminalhistoria. Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström…