Annons
Annons
Rektorskandidaterna
Eva Tiensuu Janson, professor i onkologisk endokrinologi vid Uppsala universitet, Mats Larhed, professor i preparativ läkemedelskemi vid Uppsala universitet och Anders Hagfeldt, Anders Hagfeldt, Director of Laboratory of Photomolecular Science, Swiss Federal Institute of Technology är de tre rektorskandidaterna.
Foto: Uppsala universitet

Facket säger nej, studenterna säger ja – till samma kandidat


Idag röstar universitetskollegiet på den rektorskandidat de helst vill se leda Uppsala universitet. Den fackliga organisationen Saco, som dock inte har någon rösträtt, väljer bort en av kandidaterna. Studenterna har å andra sidan den kandidaten som favorit.

Idag måndag efter lunch ska universitetskollegiet rösta fram den kandidat de helst vill se som rektor vid Uppsala universitet. Universitetskollegiet består av 65 representanter för universitetets anställda och studenter.

De tre toppkandidaterna har för två veckor sedan deltagit i en utfrågning som nu kommer ligga till grund för universitetskollegiets omröstning. UNT har pratat med Shirin Ahlbäck Öberg, som är universitetskollegiets ordförande. Hon vill inte avslöja vem hennes toppkandidat är, men säger att utfrågningen gick bra.
– Att de som ska få en ny högsta chef får ställa sina frågor till kandidaterna är något väldigt bra med universitetsvärlden. Och utfrågningarna gick bra, det är tre starka kandidater, säger Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsvetenskap till UNT.

Studenter och doktorander har tillsammans 18 platser i Universitetskollegiet. De hade möte förra veckan där de diskuterade vilken kandidat de helst ville se som rektor. Enligt uppgifter till Ergo ska det inte ha rått full enighet. Det hölls dock en omröstning där Anders Hagfeldt fick flest röster, följt av Mats Larhed och Eva Tiensuu Janson. Uppsala universitetets förenade studentkårer (UUFS) har också drivit på för att studenterna och doktoranderna i eftermiddag ska hålla enad front – men hur enskilda väljer att rösta i den digitala omröstningen kan de förstås inte råda över.
 
Facket har tidigare haft rösträtt i universitetskollegiet och suttit med i rekryteringsgruppen, men har i år bara närvaro- och yttranderätt i Universitetskollegiet och konsistoriet. Kirsi Höglund som är ordförande i Sacoföreningen är kritisk till att facket inte längre får rösta.   
– Det här är fjärde valet jag deltar i, det första utan rösträtt. Tyvärr är det en allvarlig trend i samhället att det fackliga inflytandet blir mer och mer marginaliserat, säger hon till UNT.
Det är runt 50 procent av de anställda vid Uppsala universitet som är med i Sacoföreningen.

Efter utfrågningen av rektorskandidaterna var det en av dem, som utifrån Kirsi Höglunds perspektiv, inte tycktes vara lika lämplig som de andra.
– En kunde över huvud taget inget om fackliga frågor, som medbestämmandelagen, MBL, säger hon till UNT.
Den kandidat hon pratar om är enligt UNT Anders Hagfeldt. Samma kandidat som studenterna röstade fram som sin favorit under mötet förra veckan.

Universitetskollegiets omröstning är bara ett steg på vägen mot det slutgiltiga valet av rektor. De kommer att i eftermiddag rösta fram den kandidat de helst vill se. Sedan tar rekryteringsgruppen deras kandidat i beaktande och fattar ett eget beslut som de i sin tur lämnar över till Uppsala universitets styrelse. Styrelsen lämnar därefter förslag till regeringen som fattar det slutgiltiga beslutet i sommar.  

 


Annons

Annons

Läs mer

2021-05-12 18:18
Grönt ljus för att etablera stödmedlemskap och en ny och fräsch värdegrund – det var propositionerna som röstades igenom…
2021-05-12 11:00
Huset på Banérgatan i Kåbo med dryga trettiotalet lägenheter ska säljas. Anledningen enligt VD Lisa Jacobsson är att…
2021-05-10 15:47
Nu börjar sommarlovet närma sig och med det även sommarjobbet. Ergo gav sig ut i den efterlängtade vårluften för att…