Lönar sig din utbildning?

Att skaffa sig en högskoleutbildning kan leda till ekonomisk förlust för många akademiker. Det är framförallt utbildningar som leder till kvinnodominerade yrken som inte lönar sig...
Nyheter
2020-10-06 14:54

Facket säger nej, studenterna säger ja – till samma kandidat

Idag röstar universitetskollegiet på den rektorskandidat de helst vill se leda Uppsala universitet. Den fackliga organisationen Saco, som dock inte har någon rösträtt, väljer bort...
Nyheter
2020-06-08 12:51

Ökad psykisk ohälsa bland akademiker

Att högre utbildade har det mindre stressigt på jobbet är en myt, enligt Saco. Inte i någon annan grupp ökar den psykiska ohälsan så mycket som hos akademiker.
Nyheter
2018-01-11 14:07

Saco vill underlätta studieval

Lärosäten har ofta gedigen information på hemsidan, men som blivande student är det svårt att få en objektiv uppfattning om kvaliteten på olika utbildningar. Därför lanserar Saco...
Nyheter
2017-03-28 15:55