Annons
Annons
Bild Universitetshuset
Studenten hade önskat att få börja på termin sju. Han menar att han presterat bra under hela sin utbildningstid och att han är en omtyckt student.
Foto: Lina Svensk

Läkarstudent kan få sluta efter högskoleprovsfusk


Studenten kom in på läkarprogrammet efter att ha tagit hjälp av fuskligan ”HP-hjälpen”. Nu, sex terminer senare, har Uppsala universitet återkallat antagningsbeslutet.

Rättelse: I den ursprungliga versionen av denna artikel stod det att läkarstudenten sparkas ut från läkarprogrammet. Detta stämmer inte då studenten fortfarande kan överklaga förvaltningsrättens dom. Studenten tillåts gå kvar tills domen har vunnit laga kraft.


Läkarstudenten kom in på läkarprogrammet vid Uppsala universitet hösten 2017 efter att ha tagit hjälp av ”HP-hjälpen” – en liga som mot betalning hjälpte studenter att fuska på högskoleprovet. Studenten menar att hen kontaktade HP-hjälpen och fick utrustning skickad till sig men att han ångrade sig och inte använde sig av otillåtna medel under själva provtillfället. Genom ett högskoleprovsresultat på 1.7 kom studenten in på läkarprogrammet. Våren 2018 greps ligan bakom HP-hjälpen och i samband med detta tillslag framkom uppgifter om läkarstudenten.

Våren 2019 återkallade Universitets- och högskolerådet (UHR) läkarstudentens högskoleprovsresultat. Beslutet vann dock inte laga kraft förrän i juli i år till följd av att domen överklagades. Läkarstudenten har kunnat fortsätta studera under tiden rättsprocessen haft sin gång.

I somras återkallade Uppsala universitet studentens antagningsbeslut. Studenten valde att överklaga till förvaltningsrätten som i förra veckan meddelade sin dom. Förvaltningsrätten väljer att gå på Uppsala universitets linje. Detta sedan ”förvaltningsrätten bedömer att antagningsbeslutet grundar sig på felaktiga förutsättningar till följd av [studentens] vilseledande agerande då han använt sig av högskoleprovsresultatet vid ansökan till den aktuella antagningen.”

 


Annons

Annons

Läs mer

2021-04-13 15:43
“Enkelt och smärtfritt” blir utlåtandet när Ergoredaktionen lägger de 30 sekunder det tar att rösta i kårvalet.
2021-04-13 14:35
Under tisdagen gick region Uppsala, länsstyrelsen och alla länets kommuner ut med uppmaningen om att alla bör gå i…
2021-04-13 11:15
Sjukvården är väldigt hårt belastad till följd av det stora antalet covidpatienter. Akademiska sjukhuset söker nu…