Annons
Annons
Bild akademiska sjukhuset
I studieintyg Ergo tar del av syns att läkarstudenten är registrerad på höstens kurs.
Foto: Lina Svensk

Läkarstudent får gå kvar


Studenten som fick sitt antagningsbeslut tillbakadraget efter högskoleprovsfusk får fortsätta studera på läkarprogrammet tills domen vunnit laga kraft.

I fredags rapporterade Ergo att en läkarstudent skulle stängas av från sin utbildning till följd av högskoleprovsfusk. Artikeln rörde en dom från förvaltningsrätten där studenten hade överklagat Uppsala universitets beslut att dra in hans antagningsbesked. Förvaltningsrätten avslog läkarstudentens överklagan och i artikeln hävdades det då att studenten får sluta studera. Detta stämmer inte riktigt, utan det finns fortfarande utrymme för läkarstudenten att överklaga förvaltningsrättens dom.
– Han får gå kvar tills beslutet har vunnit laga kraft och det är först när alla överklagandeinstanser har processats, säger Cecilia Marklund, enhetschef vid studentavdelningen vid Uppsala universitet.
Förvaltningsrättens dom föll 31 augusti och från det datumet har studenten tre veckor på sig att överklaga. Om studenten väljer att göra det är det upp till kammarrätten att avgöra om de ger prövningstillstånd eller ej. När Ergo kontaktar förvaltningsrätten under måndagen har inget överklagande kommit in.

 


Annons

Annons

Läs mer

2020-09-14 11:19
Uppsala universitet förbereder för en höst i pandemins tecken. Utöver de åtgärder som redan tillämpats anställer alltså…
2020-09-11 15:36
Termin fem på Uppsala universitets läkarprogram har drabbats av ett mindre coronautbrott, vilket gör att man nu lägger…
2020-09-10 15:15
Fräscha kontorsrum, ett litet bibliotek och studieytor anpassade för avancerade grupparbeten mötte Ergo på rundvandring…