Annons
Annons
Prorektorskandidater
Valet står nu mellan Coco Norén (t.v.), Sharon Rider (mitten) och Britt Skogseid (t.h.).
Foto: Uppsala universitet

De kan bli UUs nya prorektor


Kandidaterna till posten som prorektor har nu kokats ner till tre stycken – två humanister och en medicinare, samtliga kvinnor.

35 personer sökte eller nominerades till posten som prorektor, alltså ställföreträdande rektor, för Uppsala universitet. Nio av dessa var uppe för diskussion i rekryteringsgruppen, som fann att fem uppfyllde kravprofilen och övriga kvalifikationer.
Och nu återstår bara tre:

Coco Norén, professor i franska vid institutionen för moderna språk och dekan för språkvetenskapliga fakulteten;
Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi vid filosofiska institutionen och före detta prodekan (2008-14) och dekan (vårterminen 2014) på historisk-filosofiska fakulteten, och;
Britt Skogseid, professor vid institutionen för medicinska vetenskaper, endokrin tumörbiologi och tidigare vicerektor för vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

– Efter diskussioner och samråd med tillträdande rektor och konsistoriet, intervjuer och referenstagning fann vi att det var de här tre kandidaterna vi ville lyfta fram till kollegiet. Vi är helt eniga, säger Gunnar Svedberg, ordförande för rekryteringsgruppen som har sållat fram kandidaterna.

Solcellsforskaren Anders Hagfeldt valdes i juni till ny rektor för Uppsala universitet och kommer tillsammans med den valda prorektorn att tillträda på sin post efter årsskiftet (efter att regeringen fattar det formella och slutgiltiga beslutet nu under hösten). Anders Hagfeldt uppgav när han intervjuades i konsistoriet (UUs styrelse) i våras att han gärna vill att hans ställföreträdare ska komplettera honom könsmässigt och ämnesmässigt, alltså helst inte vara en naturvetare. Två kriterier som samtliga återstående kandidater uppfyller.

"De här tre kandidaterna har definitivt väldigt goda ledarerfarenheter."

Gunnar Svedberg är ordförande för rekryteringsgruppen som lett arbetet med rekryteringen av ny prorektor. (Foto: Privat)

Ett ytterligare viktigt kriterium som fanns med på kravlistan var att kandidaterna skulle ha ledarerfarenheter.
– När vi i slutändan vaskade fram slutkandidaterna var nog det allra viktigaste att få kandidater som har visat goda egenskaper som akademiska ledare. Och de här tre kandidaterna har definitivt väldigt goda ledarerfarenheter, säger Gunnar Svedberg.

Den 13 oktober kommer kandidaterna att höras, det vill säga utfrågas, i universitetskollegiet – en grupp bestående av 65 ledamöter som representerar de olika vetenskapsområdena, anställda vid universitetet och universitetets studenter.

21 oktober överlämnar universitetskollegiet förslag till ny prorektor till rekryteringsgruppen som i sin tur överlämnar sitt förslag till konsistoriet (“Det ska väldigt mycket till för att vi ska gå emot kollegiets förslag”, försäkrar Gunnar Svedberg) och 12 november fattar konsistoriet beslut om prorektor.


Annons

Annons

Läs mer

2021-09-16 17:12
Såväl studenternas psykiska hälsa som deras kännedom om Studenthälsan har fått sig en törn under de snart ett och ett…
2021-09-16 15:31
Svensk Kollektivtrafik har avslutat sitt samverkansavtal med Studentkortet vilket innebär att Studentkortet inte längre…
2021-09-09 14:54
Räntekostnaderna för CSN-lån kan öka med upp till 1650 kronor per år, enligt ett nytt förslag från regeringen. Tanken är…