Annons
Annons
Bild entré juridiska fakulteten
Tidigare i höst hölls undervisningen på juristprogrammet i blandad form – vissa moment digitalt, andra på plats. Nu blir det digital undervisning resten av terminen.
Foto: Sandra Gunnarsson

Digital undervisning för juristerna


Planen var att övergå till undervisning i blandad form, men på tisdagen bestämde prefekten att resterande undervisning denna termin ska ges digitalt.
– Vi fick fatta det här beslutet på grund av den ökade smittspridningen i samhället, säger Bengt Domeij, prefekt vid juridiska institutionen.

Efter att några juriststudenter på olika terminer smittats av covid i månadsskiftet september-oktober beslutade prefekten att all undervisning på juristprogrammets alla terminer skulle ges digitalt i två veckor. Distansperioden förlängdes sedan med ytterligare 14 dagar. Denna vecka var tanken att man skulle övergå till att återigen bedriva viss fysisk undervisning. Men, efter en del överväganden fattade man i stället beslut om att resterande del av terminen ska ges digitalt.

– Vi fick fatta det här beslutet på grund av den ökade smittspridningen i samhället, säger Bengt Domeij, prefekt vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet.

Han berättar att man haft kontinuerliga diskussioner med universitetsledningen och coronasamordnaren och att det egentligen var grönt ljus för att återgå till att hålla vissa undervisningsmoment på plats. Tanken var att studenter skulle få välja om de ville närvara fysiskt eller digitalt på seminarier. Det var dock framförallt ett argument som fick ledningen att tänka om.

– Även om vi erbjuder digital undervisning, finns en risk att studenter känner sig pressade att närvara fysiskt för att uppnå högre kvalitet. Då tyckte vi inte det var rätt att göra på det sättet.

 

"... ungefär 64 procent ville ha digital undervisning under den tid som de allmänna råden gällde i Uppsala."

Arvid Bertilsson, ordförande i Juridiska föreningen som gjort en enkät för att ta reda på vilken typ av undervisning studenterna helst ville se. Foto: Alice Rosenfeldt.

 


Annons

Annons

Juridiska föreningens ordförande Arvid Bertilsson svarar på mail och skriver att föreningen ställer sig bakom beslutet, inte minst med tanke på den skenande smittspridningen som sker i Uppsala just nu.

– Det råder inget tvivel om att de flesta studenter vid juridiska fakulteten föredrar fysisk undervisning för både undervisningens och välmåendets skull. De flesta studenter anser dock samtidigt att sådan undervisning inte är lämplig just nu, skriver Arvid Bertilsson.

Han tycker att det är viktigt att de allmänna råden följs och att universitetet ger studenter förutsättningar att följa dem.

– Studenter, speciellt de med hemvist utanför Uppsala, står annars inför valet mellan efterlevnad av de allmänna råden och en förtrogen undervisning, vilket inte är önskvärt. Juridiska föreningen ser gärna att möjlighet till fysisk undervisning återkommer när läget tillåter.

När de nya allmänna råden började gälla i Uppsala gjorde Juridiska föreningen en enkätundersökning för att ta reda på studenternas åsikt i frågan om hur undervisningen bör bedrivas. En majoritet av de svarande tyckte då att det system som nu valts var att föredra. 

– Enkäten fick 266 svar, och dessa svar tydde på att ungefär 64 procent ville ha digital undervisning under den tid som de allmänna råden gällde i Uppsala.


Beslutet innebär att undervisning så som föreläsningar och seminarier enbart kommer ges på distans. Vissa lärare kan dock söka dispens för enskilda moment där fysisk närvaro är av hög betydelse, så som vid föredragningar eller processpel. Tentor och examinationer omfattas inte heller av detta beslut och kan hållas på plats. De flesta tentor ligger dock i januari. Bengt Domeij säger att det fortfarande är oklart i vilken form de kommer ges.

– Som jag har förstått det har de flesta kursansvariga för avsikt att ge hemtentamen, andra planerar att utnyttja de särskilda arrangemang som tagits fram för fysisk tentamen. Än så länge är det olika hållning, säger Bengt Domeij.

Bengt Domeij, prefekt vid juridiska institutionen. Foto: Uppsala universitet.

 

Läs mer

2020-11-26 13:35
Ny kåravgift, ansvarsfrihet för före detta styrelsen och tjocka minussiffror för kåren, det var några av huvudnumren som…
2020-11-25 14:57
Ett 20-tal personer samlades under förmiddagen utanför Uppsala Akademiförvaltnings kontor på Drottninggatan för att…
2020-11-24 16:17
A campus food farm is one of seven projects that was recently granted money by Uppsala university’s climate pot in an…