Rektor: låt ännu fler moment bli digitala

Digitalt ska alltid väljas när det finns möjlighet – men än finns chans för lärare att hålla undervisningsmoment och examinationer på plats. Under fredagen fattade rektor ett nytt...
Nyheter
2020-11-20 17:00

Digital undervisning för juristerna

Planen var att övergå till undervisning i blandad form, men på tisdagen bestämde prefekten att resterande undervisning denna termin ska ges digitalt.
– Vi fick fatta det...
Nyheter
2020-11-06 11:45