Digital undervisning i sommar

Uppsala universitet har bestämt att fortsätta bedriva undervisning på distans sommaren ut. Förhoppningen är kunna återgå till mer normal undervisning i höst.
Nyheter
2021-05-20 16:24

Hårdare restriktioner vid UU

Nu går UU över till nästan helt digital undervisning. Studenter uppmanas i första hand att hålla sig hemma – på campus får de inte samlas i sällskap större än fyra personer.
Nyheter
2020-12-21 12:43

Rektor: låt ännu fler moment bli digitala

Digitalt ska alltid väljas när det finns möjlighet – men än finns chans för lärare att hålla undervisningsmoment och examinationer på plats. Under fredagen fattade rektor ett nytt...
Nyheter
2020-11-20 17:00

Digital undervisning för juristerna

Planen var att övergå till undervisning i blandad form, men på tisdagen bestämde prefekten att resterande undervisning denna termin ska ges digitalt.
– Vi fick fatta det...
Nyheter
2020-11-06 11:45