Annons
Annons
Bild tentasal Fredrik
"Det finns ju två motpoler här, en grupp som är oroliga och en grupp som vill skriva i sal", säger coronasamordnare Fredrik Blomqvist.
Foto: Sandra Gunnarsson/Uppsala universitet

Studenter vill påverka UU:s beslut om salstentor


Smittskyddsenheten har fått motta flera mail där studenter uppger att kursare kommer skriva salstententa trots att de har symptom. Coronasamordnare Fredrik Blomqvist tror att det är ett sätt för studenter att uttrycka sin oro över att behöva skriva tenta i sal.
– Jag tror att de vill att smittskyddsenheten ska påverka Uppsala universitet.

I fredagens UNT kunde man läsa om studenter som planerar att skriva salstenta trots att de har symptom. Informationen kommer framförallt från smittskyddsenheten, berättar Uppsala universitets Coronasamordnare Fredrik Blomqvist, när Ergo ringer upp honom.

– Vi fått mail som skickats till smittskyddsenheten som sen gått vidare till oss på universitetet. I mailen står att det finns studenter som säger att de kommer skriva tenta även fast de har milda symptom, säger Fredrik Blomqvist.

Varför hör de av sig dit med den informationen?

– Jag tror att de vill att smittskyddsenheten ska påverka Uppsala universitet. Som student tror man att om jag kontaktar någon på smittskyddet så kommer smittskyddsläkaren att säga till Uppsala universitet att nu får ni upphöra mer er verksamhet.

Han berättar vidare att mejlen ofta är formulerade på sådant sätt att de rör ”en kurskamrat” som sagt att den kommer att skriva trots symptom. Det är sällan skribenten själv som berättar om sina avsikter. I ett av mejlen ska en student ha hört om en kursare som haft bekräftad covid-19 men planerat att skriva tenta ändå.    

Vad skulle hända om ni får reda på att någon med konstaterad covid har gått på en tenta?

– Det får vi titta på när det händer. Men det skulle vara väldigt allvarligt om något sådant uppdagas.

Skulle det kunna röra sig om ett brott mot smittskyddslagen?

– Jag kan inte ge ett svar på det nu. Men våra jurister håller på och tittar på det.

Hur kan ni motverka att studenter går på tenta med symptom?

– Det enda vi kan göra är att uppmana alla samhällsmedborgare att ta sitt ansvar och följa de rekommendationer som finns. Sen jobbar alla vetenskapsområden på med att skapa fler omtentamenstillfällen. Vi har också en aktiv dialog med CSN kring studiemedel, så det pågår diskussioner i de olika kanalerna.  

Fredrik Blomqvist säger att man vidtagit många åtgärder för att göra tentorna smittskyddssäkra. Bänkarna har glesats ut, det finns nya rutiner för in- och utpassering i salen och tentavakterna infört säkrare legitimationskontroller. Det är dessutom idag bara en bråkdel av tentorna som skrivs i sal. Han framhåller också att många av studenterna faktiskt föredrar att tenta på plats.

– Det finns ju faktiskt en ganska stor, men tyst grupp studenter som vill skriva i sal och tycker att det känns tryggt och mer rättssäkert. Det finns ju två motpoler här, en grupp som är oroliga och en grupp som vill skriva i sal. Jag tycker det är viktigt att lyfta bägge perspektiven.

 


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-24 12:24
Måndagen den 24 juni välkomnas besökare på nytt till Uppsala Universitets museum Gustavianum, som renoverats sedan 2019…
2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…