Annons
Annons
Rektorsskiftet
Eva Åkesson överlämnar rektorsinsignierna till Anders Hagfeldt.
Foto: Mikael Wallerstedt

“Det har varit en ära att tjäna Sveriges första universitet”


I fredags lämnade Eva Åkesson över Uppsala universitets roder till Anders Hagfeldt under det historiska publikfria rektorsskiftet i Universitetsaulan. Ergo har sammanfattat ceremonin.

Livesändningen från rektorsskiftet 2020 inleddes med videoklipp och foton från de skiften som skett sedan 1955. Själva formen för ceremonin tycks ha varit sig lik det senaste dryga halvseklet, även om de täta raderna av män i publiken successivt luckras upp med även kvinnor. Någon kvinna på scen, innehavande huvudrollen, dyker dock inte upp förrän i klippet från 2011, när Eva Åkesson installeras. Under pompa och ståt fick hon ta emot de så kallade rektorsinsignierna, symbolerna för makt och ansvar, inför en fullsatt universitetsaula.

Scenerna från fredagens installation såg förstås annorlunda ut. Nog för att pompan och ståten var där, när ceremonin drog igång en akademisk kvart över tre - med standarförare och fanbärare från kårerna och nationerna, följda av en procession bestående av diverse pampar med hatt - men aulan är i övrigt tom, som sig bör under brinnande pandemi.

Eva Åkesson inledde med en avskedsföreläsning, i vilken hon konstaterade att hennes nio år vid rektorsposten motsvarar 1,7 procent av universitetets historia.

– Rektorsperioden har varit lång och kort på samma gång. För så är det med tid. Samtidigt som den är exakt och mätbar kan upplevelsen av den tid som förflyter vara mer mjuk i kanterna. I min vetenskapliga gärning har däremot den exakta tiden en central plats.

Därefter följde en genomgång av tidmätningars historia och dess betydelse för hennes eget forskningsområde, kemi, och avslutades med ett konstaterande om att det inte alltid är den snabbaste vägen som ska väljas i rektorsarbetet

– Nu är min rektorsperiod snart till ända. Jag kommer se tillbaka på min tid som rektor med tacksamhet. Det har varit en ära att tjäna Sveriges första universitet, det evigt unga. Jag skulle vilja avsluta med en uppmaning om att alltid värna universitetets kärna. Jag lånar ord av nobelpristagaren Bob Dylan: “May your hands always be busy, May your feet always be swift, May you have a strong foundation, When the winds of changes shift.”


Annons

Annons

Anders Hagfeldt med den gyllene kedjan, skänkt av kung Oscar II, som ska vara ett för alla synligt tecken på den värdighet rektor innehar. (Foto: Mikael Wallerstedt)

Prorektor Anders Malmberg tackades kortfattat av innan Eva Åkesson genomförde sitt sista uppdrag som rektor för Uppsala universitet, att överlämna ämbetet till Anders Hagfeldt. Skiftet skedde enligt sed med överlämning av rektorsinsignierna med allt vad de symboliserar, innan nyblivna rektor Anders Hagfeldt tog till orda för att hylla och tacka Eva Åkesson för hennes insats:

– Jag känner mig så väl förberedd som jag kan bli inför denna stora och krävande uppgift. Du har verkligen gjort allt du kunnat för att sätta mig in i arbetet.

Eva Åkesson fick därefter ta emot 1924 års Gustav Adolfsmedalj i kedja innan det var dags för Anders Hagfeldst långa tal, sitt första i ämbetet. Han talade mycket om universitetets funktion, om dess förtjänster och vad de måste fokusera på framåt.

– Vi har redan förnämliga tvärvetenskapliga centrum och projekt, men jag vill särskilt nämna ett område som engagerar alla och som är vår största samhällsutmaning – hållbar utveckling. Tillsammans med alla aktörer vill jag diskutera hur Uppsala universitet kan bli en kraft som världen lyssnar på och vill samarbeta med kring klimatomställningen.

Strax innan ceremonin avslutades installerades även UUs nya prorektor, Coco Norén. Därefter tågade processionen ut ur aulan och Eva Åkessons nio år långa tid vid rodret var därmed till ända.

Vill du se hela ceremonin kan du göra det här.

Anders Hagfeldt tillsammans med nyinstallerade prorektor Coco Norén. (Foto: Mikael Wallerstedt)

Läs mer

2021-01-11 17:30
Många av de studenter som pluggat på Ekonomikum senaste veckan har ignorerat de riktlinjer som finns för att förhindra…
2021-01-11 15:06
Den belgiska studenten Sanda Dia ville bli medlem i den anrika studentföreningen, men avled efter en tortyrliknande…
2021-01-08 16:07
I och med utträdet ur EU kommer britterna inte längre ingå i det europeiska utbytesprogrammet Erasmus. Programmet ska…