Annons
Annons
Fusklappar
"Men varför ska jag skriva sämre än de andra, bara för att jag inte vill fuska? Svaret blir att jag inte tänker göra det." skriver den student som hör av sig till rektor för att berätta varför hen fuskar.
Foto: Lina Svensk

Student: "Jag kommer ha fuskat i 17 kurser"


Vid terminsslutet upptäcktes att runt 30 studenter fuskat genom att ladda ner otillåtna dokument. I samma veva hör en annan student av sig till rektor för att berätta om sitt eget mycket omfattande fuskande och hur enkelt det är. Nu ser man vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten över möjligheten att videoövervaka studenterna för att få bukt med problemet.

Det var under rättning av olika kurser på institutionen för fysik och astronomi som lärarna började fatta misstanke om fusk.  

– Genom att analysera nättrafiken kunde man se att studenterna loggat in under tentan och laddat ner material som inte var tillåtet. Det rör sig om lite över 30 studenter på olika kurser. Det är väldigt tråkigt och det är absolut inget vi vill ska förekomma, säger Cecilia Johansson, prodekan för utbildning vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

De drygt 30 studenterna kommer att skickas till disciplinnämnden för slutgiltig bedömning. Det finns dock studenter som tycks ha satt detta i system och passerat under lärarnas radar. Förra veckan skickade en anonym ingenjörsstudent in ett mail till rektor för att upplysa om hur enkelt det är att fuska. Hen skriver:

I dagsläget har vi (ingenjörsstudenter iallafall, jag vet ej hur det ser ut för studenter på UU som studerar helt andra ämnen) ingenting som förhindrar att vi fuskar på tentorna. Vilket är väldigt tråkigt tycker jag, för jag gissar att en fruktansvärt stor majoritet gör det. Jag gör det. Mina kursare och vänner på andra program gör det.

Studenten menar att hen hade klarat tentorna även om de skrevs i sal, men att hen passar på att se till att få höjt betyg genom att fuska. Detta sker inte bara då och då, utan på alla kurser där tillfälle ges:

…om man räknar med att tentor kommer vara på distans åtminstone terminen ut kommer jag ha fuskat på tentor i 17 kurser.

Studenten menar att Uppsala universitet måste vidta hårdare åtgärder för att stävja hens eget och kursarnas beteende. Hen föreslår bland annat videoövervakning.

"Det är oroväckande att det tycks ha skett en normförändring i hur man beter sig på en tenta."

Cecilia Johansson, prodekan för utbildning vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Foto: Uppsala universitet

 


Annons

Annons

Cecilia Johansson som tagit del av mailet säger att det är svårt att bedöma sanningshalten, men säger att det nog kan ligga något i det studenten skriver med tanke på alla faktiska fall man har upptäckt.

– Det är oroväckande att det tycks ha skett en normförändring i hur man beter sig på en tenta. Det är inte okej, vi förväntar oss att man inte fuskar.

Studenten går till och med så långt så att hen säger att ingenjörsstudenter av en viss årgång kommer bli kända som ”de som fuskade genom sin utbildning”. Vad tänker du om det?

– Det tror jag inte, dessa studenter kommer att gå betydligt fler kurser och inte bara examineras genom digitala tentamen. De kommer ju också behöva klara kurserna som kommer efteråt. Men självklart ska vi göra allt vi kan för att minimera fusket.

Den första åtgärden man nu kommer att undersöka är att ha videoövervakning på tentorna – något man valt att inte ha tidigare – delvis på grund av att det varit lite oklart om det är tillåtet rent juridiskt.

– Enligt våra nya riktlinjer kring examinationer på distans kan man nu begära dispens för att få använda videoövervakning. Och med tanke på det vi har upptäckt nu på senare tid överväger vi att göra det.

En annan möjlighet skulle kunna vara att ha salstenta – något som framförallt kårerna varit emot då de anser att studenter inte ska behöva känna sig rädda för att utsättas för smitta.

– Även om vi inte haft smittspridning i examinationssammanhang, vill vi skapa en situation där studenterna känner sig säkra och det är därför vi har haft digitala tentor. Då är det extra tråkigt att studenter utnyttjar denna möjlighet, säger Cecilia Johansson.

Nästa stora tentaperiod infaller i mitten av mars. Planen är då att man ska ha undersökt möjligheten att videoövervaka vissa tentor, samt tittat på andra lösningar för att göra det svårare för studenterna att ta hjälp av otillåtna medel.

Läs mer

2021-02-25 16:44
Trots utökade rekommendationer från regionen gällande munskydd kommer universitetet inte införa några munskyddskrav i…
2021-02-24 11:00
Gårdagens kårfullmäktigemöte lär gå till historien som det kortaste någonsin med sina ynka 35 minuter. Man hann dock…
2021-02-18 11:44
Det fanns inte direkt några anti-vaxxers bland de studenter Ergo träffade på Ekonomikum. Därför passade vi också på att…