Annons
Annons
Bild datorer
Videoövervakning kan bland annat användas för att se till att studenter inte samarbetar med varandra på tentorna.
Foto: PxHere

Kårer skeptiska till övervakning


Är videoövervakning ett bra sätt att stävja fusk? Nej, det tror inte de kårer som Ergo har pratat med. De anser att metoden både kan vara integritetskränkande och bidra till ökad stress.

Förra veckan berättade Ergo att teknisk-naturvetenskapliga fakulteten övervägde videoövervakning vid digitala tentor för att få bukt med studenternas fuskande. Kårerna som Ergo kontaktar är dock skeptiska till om just övervakning är rätt väg att gå.

– Alternativet med videoövervakning är inget nytt för oss och möjligheten för detta finns redan i och med i den riktlinje som togs fram i höstas för examination på distans. Det är alltså något de i dagsläget redan kan göra men såklart oroar det oss hur detta kan komma att användas i större utsträckning i framtiden, svarar Anna Ivert som är ordförande i Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) i mail till Ergo.
 

"Vår uppfattning är att majoriteten av studenterna nog skulle ställa sig emot att bli videoövervakade."

Anna Ivert, ordförande Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Foto: Maja Markiewicz

Hon skriver att kåren varken kommer att jobba för eller emot videoövervakning – men att de hoppas kunna samarbeta med universitetet för att hitta andra alternativ.

– Hemtentor, likt de nya digitala examinationsformer vi har nu, är inte ett nytt koncept i sig men det finns fortfarande utrymme för utveckling och förbättring. Vår uppfattning är att många av de problem som uppstått när universitetet behövt genomföra fler digitala examinationer på distans skulle kunna lösas med en bättre examinationsform.

Jacob Färnert, ordförande Uppsala studentkår

"...i den här situationen är det viktigare att värna om studenternas integritet."

 


Annons

Annons

Jacob Färnert, ordförande i Uppsala studentkår, är än mer skeptisk till metoden.

– Det är viktigt att den digitala examinationen är rättssäker. Samtidigt är en sån här kameraövervakning ett stort intrång – och i den här situationen är det viktigare att värna om studenternas integritet.

Han ställer sig också tveksam till om videoövervakning är tillräckligt – kanske kommer studenter kunna hitta sätt att fuska ändå. Förutom att fundera över metodens effektivitet tycker han också att universitetet måste tänka på vad det här innebär för studenterna som ska skriva tentorna.

– Ponera att studenterna måste sätta upp två kameror. Vem ska tillhandahålla den här utrustningen och är det rimligt att universitetet ställer sådana krav? Då blir det ju en ekonomisk fråga.

Bland de studenter som Uppsala studentkår representerar är det framförallt läkarstudenterna som har erfarenhet av att tenta på det här viset. Metoden med två kameror användes redan i våras på läkarprogrammet.

Har du hört från någon läkarstudent som haft invändningar mot att behöva övervakas?

– Nej, det är nog fler läkarstudenter som hört av sig för att de är upprörda över att behöva skriva tenta på plats, säger Jacob Färnert.

Kan det vara så att studenterna föredrar övervakning framför tenta i sal?

– Vissa studenter skulle nog tycka att det var okej att bli övervakade, bara de slapp gå till tentasalen. Samtidigt är det en stor inskränkning – att någon ska filma dig i ditt hem.

Ergo passar också på att fråga UTN:s Anna Ivert om vad hon tror att studenterna tycker om att bli övervakade. Hon skriver att det är svårt att veta exakt då de inte gjort någon omfattande undersökning, men att mycket tyder på att de inte är så positivt inställda.

– Vår uppfattning är att majoriteten av studenterna nog skulle ställa sig emot att bli videoövervakade. Videoövervakning resulterar inte bara i en ökad stress över övervakningen i sig utan även ytterligare stress vad gäller eventuella teknikstrul, skriver hon och fortsätter:

– Vad händer om internet slutar fungera en stund eller datorns batteri plötsligt dör? Under en vanlig digital examination är detta också oroande men då kanske du tappar några minuter av examinationstiden, under en videoövervakad tenta kan detta spela roll för om du får fortsätta skriva tentan eller ej.

Läs mer

2021-02-25 16:44
Trots utökade rekommendationer från regionen gällande munskydd kommer universitetet inte införa några munskyddskrav i…
2021-02-24 11:00
Gårdagens kårfullmäktigemöte lär gå till historien som det kortaste någonsin med sina ynka 35 minuter. Man hann dock…
2021-02-18 11:44
Det fanns inte direkt några anti-vaxxers bland de studenter Ergo träffade på Ekonomikum. Därför passade vi också på att…