Annons
Annons
Covid 19 och unihuset
I stort kommer rådande restriktioner gälla terminen ut.
Foto: Creative commons/Lina Svensk

Nytt beslut: digital undervisning terminen ut


Idag kom ett nytt rektorsbeslut som innebär att i princip all undervisning och examination vid UU kommer att ske på distans till och med 31 maj.
– Det har varit ett önskemål från lärare också för att kunna få lite planeringshorisont, säger Fredrik Blomqvist, Uppsala universitets coronasamordnare.

Besluten om förlängda och skärpta coronarestriktioner för Uppsala universitet har skett lite pö om pö sedan i höstas, men nu har universitetet fattat ett mer långsiktigt beslut. Enligt ett nytt rektorsbeslut som kom idag ska digitala undervisnings- och examinationsformer användas i alla fall där det är möjligt från och med måndag 8 februari, till och med 31 maj. Det innebär i princip att återstoden av vårterminen, som formellt tar slut 6 juni, kommer att genomföras på distans.

– Det har varit ett önskemål från lärare också för att kunna få lite planeringshorisont. Det har varit jobbigt för många med den här upplevda hattigheten i det hela. Det har funnits argument både för och emot att ha så långt tidsfönster, men som myndighet vi är också lojala mot regeringen och vad de ger för riktlinjer, säger Fredrik Blomqvist, tillförordnad säkerhetschef och coronasamordnare vid universitetet.

"Nu har man öppnat upp det lite grann på grund av osäkerheterna med fusk som vi upplever på Uppsala universitet."

Fredrik Blomqvist är coronasamordnare vid UU. (Foto: UU)

 


Annons

Annons

Åtgärderna kommer i stort att vara desamma som de redan gällande – digital undervisning och examination där det är möjligt, hemmastudier och -arbete i första hand, sitt inte i större sällskap i universitetets lokaler och inga tillåtna tjänsteresor utomlands till länder som omfattas av UD:s avrådan. Nytt i beslutet är dock att de utbildningar vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci, MedFarm, som enligt ett tilläggsbeslut inte behövde synnerliga skäl för att beviljas dispens för undervisning och examination på plats, inte längre är unikt undantagna från bestämmelser kring dispens. Från och med måndag kommer beslut om dispens för att genomföra utbildningsmoment på plats att kunna fattas av ordförande för respektive fakultetsnämnd i de fall där dispens behövs för att uppnå hög kvalitet och rättssäkerhet.

– Innan var det ju bara MedFarm som hade undantag för tio av sina program som är kopplade till legitimationsyrkena. Nu har man öppnat upp det lite grann på grund av osäkerheterna med fusk som vi upplever på Uppsala universitet, säger Fredrik Blomqvist.

Så det kommer bli lättare att få dispens för fysiska moment?

– Lättare skulle jag inte vilja säga, metoden är fortfarande att så mycket som möjligt ska bedrivas digitalt på distans, både utbildning och examination. Det man gjort om är att det inte bara är MedFarm som har möjlighet att fatta beslut om dispens för till exempel salstentamen, nu kommer även övriga fakulteter få fatta de här besluten. Men det är viktigt att trycka på att besluten kommer ligga på områdesnivå, alltså hos dekan och vicerektor. Det är inte damernas och herrarnas friåkning det här, utan det är på hög nivå de här besluten kommer fattas och det ska ske med restriktivitet.

Enligt det nya beslutet får studenter som ändå väljer att sitta på campus inte samlas i större grupper – vad innebär “större grupper”?

– Det där har vi diskuterat mycket. Anledningen till att vi inte vill ge en specifik siffra är för att vi är övertygade om att regeringen kommer att ändra siffran för hur många som tillåts vid allmänna sammankomster. Nu faller ju inte vi under allmän sammankomst, men vi vill ändå inte ge en siffra för att det skulle innebära att vi måste riva upp och göra om beslutet. “Större sällskap” tolkar vi som att man ska hålla relevant fysisk distans när man är på campus, om man sedan är två, fem eller sju spelar inte så stor roll. Distansvärdarna och campusväktare kommer att hålla koll på att man håller relevant fysisk distans, säger Fredrik Blomqvist.

Ur det nya rektorsbeslutet

 

Vid Uppsala universitet gäller följande:

  • För att minska risken för smittspridning ska digitala undervisnings- och examinationsformer användas i samtliga fall där det är möjligt.
  • Fysisk undervisning och examination begränsas till sådana undervisningsmoment och sådan examination där så behövs för att uppnå hög kvalitet och rättsäkerhet och som inte låter sig göras digitalt. Dispens för att enskilda undervisningsmoment eller examination kan ske fysiskt får beviljas av ordförande i fakultetsnämnd/områdesnämnd.
  • Studenter uppmanas att i första hand bedriva studier hemma. De som för sina individuella studier behöver vistas i universitetets lokaler får ej samlas i större sällskap.
  • Arbete ska utföras hemifrån om det inte är uppenbart att arbetsuppgifterna kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen eller att närmaste chef medger att arbete av annat skäl får ske på arbetsplatsen.
  • För inpassering till universitetets lokaler för anställda, övrigt verksamma och studenter ska normalt krävas passerkort.
  • Inga tjänsteresor utomlands tillåts till länder som omfattas av UD:s avrådan.
  • Effekter av covid-19 på doktoranders forskarutbildning och eventuella särskilda behov av stödinsatser/prolongation, inventeras i årlig revidering av den individuella studieplanen.

 

Beslutet träder i kraft den 8 februari 2021 och gäller till och med den 31 maj 2021. Detta beslut ersätter rektors tidigare beslut angående åtgärder med anledningen av spridningen av sjukdomen covid-19.

Läs mer

2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden? Miljöpartiet och Socialdemokraterna verkar vara…
2024-06-11 09:28
En ny aktivitetsbox har dykt upp i ekonomikumparken. Boxen, som innehåller sport- och träningsutrustning, är en del av…
2024-06-07 10:55
Under måndagsförmiddagen greps 13 demonstranter i samband med en demonstration i Universitetsaulan. Det rapporterar UNT…