Annons
Annons
Kollage Ergo-medarbetare
Den snart hundraåriga tidningen Ergo kommer att läggas ner inom en snar framtid.
Foto: Lina Svensk/Arkiv

Tidningen Ergo läggs ner


Som ett steg i att “omprioritera i organisationen” väljer nu Uppsala studentkår att arbeta för en avveckling av den snart hundraåriga tidningen Ergo.

Igår eftermiddag fick Ergo-redaktionen beskedet att Uppsala studentkår ämnar avveckla tidningen Ergo inom en snar framtid. Kårstyrelsen ska på ett extrainsatt styrelsemöte på måndag, 22 mars, formellt fatta beslut i frågan att gå vidare med att arbeta för avveckling och enligt presidiet är styrelsen enade i frågan.

Förtydligande: det slutgiltiga beslutet att avveckla Ergo ägs av kårfullmäktige, som kommer rösta i frågan 22 april.

Bakgrunden till det kommande beslutet är att kårpresidiet, med ordförande Jacob Färnert i spetsen, har fått i uppdrag av styrelsen att se över förvaltningen av Uppsala studentkårs resurser för att få bukt på kårens ekonomi. Organisationen har under en längre tid dragits med stora underskott och att avveckla Ergo är ett av förslagen man gått vidare med i vad de kallar en omprioritering av organisationen.

“Om organisationen har en ambition att utöka informationen som går ut till medlemmarna så kan det vara utmanande om verktygen inte går att styra i den utsträckning som är önskad.”

I ett dokument till ett tidigare styrelsesammanträde anför presidiet att organisationen inte kan “detaljstyra innehållet” i tidningen Ergo, som är en från kårstyret fristående tidning med ett granskande uppdrag, och att “om organisationen har en ambition att utöka informationen som går ut till medlemmarna så kan det vara utmanande om verktygen inte går att styra i den utsträckning som är önskad.” Ett annat förslag som varit uppe för diskussion i kårstyrelsen har därför varit att anställa en kommunikatör och en organisationssekreterare, två poster som idag är arvoderade (= mycket billigare än anställningar) och som i utformningen är sådana att kåren kan styra dem i större utsträckning. Exakt vad som händer med det här förslaget är än så länge oklart.


Annons

Annons

Inom ramarna för omprioritering i organisationen har man dock redan nu valt att gå vidare med att bana väg i sina stadgar för att man ska kunna etablera två anställningar med studiebevakande uppdrag istället för att arvodera fyra personer som man gör idag.
“Bakgrunden till satsningen är både arbetsrättslig, verksamhetsutvecklande och ekonomisk.” skriver man i propositionen.

Förslaget att avveckla Ergo innebär att de två tjänsterna som chefredaktör och redaktör tas bort, liksom de övriga utgifter tidningen har i form av frilansbudget och utlägg för ergo.nu, vilket man räknar med ska bespara kåren 841 000 kronor årligen. 

Det är inte första gången kåren satsar på besparingar på Ergos bekostnad. Årsskiftet 2014/15 sänktes anställningsgraden för chefredaktör och redaktör från 100 procent till 85 och årsskiftet 2019/20 togs pappersupplagan av Ergo samt den arvoderade posten som webbredaktör bort.

Exakt när tidningen är definitivt avvecklad och vad som kommer att ske med Ergos digitala arkiv på hemsidan och med varumärket Ergo är i nuläget oklart, men som det ser ut nu kommer inget mer redaktionellt material att läggas ut på ergo.nu efter augusti/september i år.

97-åringen

 

Ergo grundades 1924, men det var inte förrän 1940 som tidningen blev ett kårorgan då den skänktes till Uppsala studentkår av en av tidningens grundare Thorsten Eklann med orden: “Det måste glädja oss, alla Ergos vänner, att veta, att tidningen numera sorterar direkt under kåren och dess framtid därigenom definitivt tryggats.”

Fram till årsskiftet 2019/20 fanns Ergo även i pappersform med tio nummer årligen. Inför nedläggningen av papperstidningen, i november 2019, lanserades en ny och uppdaterad version av ergo.nu.

Genom åren har många framstående journalister, skribenter, författare och serietecknare passerat tidningsredaktionen, bland de mest namnkunniga återfinns Gösta Knutsson, Karin Boye och Nina Hemmingsson.

I det sista numret av Ergos pappersupplaga publicerades ett reportage om tidningens historia. Det kan du läsa här.

Om tre år, 2024, skulle Ergo fyllt 100 år.

Läs mer

2023-03-28 17:28
Kaffepriserna sänks med 6 kronor/koppen på alla Högskolerestaurangers caféer. Redan på måndag kan studenter njuta av…
2023-03-27 15:17
Hundratals studenter köar för valborgsbiljetter i snöovädret. Ergo tar tempen på de köande och ställer frågor som "Hur…
2023-03-23 09:23
Under måndagsförmiddagen nåddes Ergo av informationen att Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) sagts upp från sitt…