Annons
Annons
Bild kortfrågor
Partierna tenderar att bre ut sig med vad de vill göra, i detta frågeformulär har svaren endast fått vara 280 tecken långa.
Foto: Rudi Simon

Kortfrågor kårvalet 2021


Vad är kårens onödigaste utgift? Vad ska det kosta att vara med i kåren? Och vilket parti kan de inte tänka sig att samarbeta med? Ergo har låtit partierna få svara på ett gäng korta frågor så att du ska få bättre koll på vilket som passar dig bäst.

Allians för kåren

 

Kåren tappar extremt mycket medlemmar – hur vill ni arbeta för att behålla och rekrytera fler medlemmar?
Framför allt vill vi utöka samarbetet med programföreningarna för att nå ut till fler nya studenter.
 
Studiebevakningens utformning har varit uppe på tapeten nyligen. I dagsläget har US fyra arvoderade studiebevakare ute på sektionerna, men hur skulle ert parti vilja att det såg ut?
Vi har inga direkta planer på att ändra systemet, men kåren måste säkerställa att studenterna får ut så mycket som möjligt från den tid och de resurser som studiebevakningen har tillhanda.
 
Vilken fråga bör kåren lägga krut på som man tidigare inte gjort?
Stärka studentinflytandet i kåren genom att helt avskaffa partisystemet.
 
Kåren har inte längre så många förmåner som enbart erbjuds till betalande medlemmar – skulle ni vilja se fler sådana och i så fall vilka?
Kåren bör prioritera kärnuppgifterna, såsom studiebevakning, just för att det kommer alla studenter till dels. Dock är vi positiva till exempelvis företagssamarbeten såsom rabatter eller arbetslivsmässor.

Tidningen Ergos existens var nyligen hotad tills UU gick in med en temporär lösning. Vill ni verka för att på sikt behålla tidningen Ergo?
Ja, oberoende granskning av universitetet och kåren är mycket viktigt för alla studenter. Dock kan inte Ergo vara en för stor börda för kårens ekonomi.
 
Ska US ägna sig åt studiesocial verksamhet? Om ja, nämn ett förslag på vilken typ.
Nej, det är nationernas uppgift. Många nationer har redan problem med engagemang, kåren ska inte förvärra dem.

Vi kan samarbeta med alla kårpartier som uppriktigt och allvarligt menat vill avskaffa partisystemet.

Vad är kårens onödigaste utgift?
Det svåra med kårens budget är att det i princip bara finns nödvändiga utgifter kvar, men troligen kostnader för administration.
 
Vad är kårens viktigaste utgift?
Studiebevakning.
 
Ska kåravgiften vara 80 kronor?
Ja, men när ekonomiskt utrymme finns bör den åter sänkas till 75 kronor.
 
I år har kåren haft tre presidialer (en ordförande och två vice), men traditionellt sett är de bara två – hur många presidialer anser ert parti att kåren ska ha och varför?
Med tanke på den ekonomiska situationen måste det i så fall vara mycket välmotiverat utifrån presidiets arbetsbörda.
 
Vilka poster vill ni ha era kandidater på om ni får möjlighet?
Vi vill delta i kårstyret fullt ut och därför ha kandidater på alla poster.
 
Vilket annat kårparti kan ni INTE tänka er att samarbeta med om ni får sitta i styrelsen?
Vi kan samarbeta med alla kårpartier som uppriktigt och allvarligt menat vill avskaffa partisystemet.
 
Ska bara studenter få rösta i kårvalet? (Idag kan även kårmedlemmar som inte längre studerar rösta)
Ja, eftersom kåren är till för att främja studenternas intressen.
 
Om pandemin härjar även under kommande verksamhetsår, vad är det viktigaste kåren måste göra för att stötta studenterna och/eller trycka på universitetet?
Att motverka psykisk ohälsa bland studenterna och säkra god kvalitet i undervisningen trots distansstudier.
 
Vilket idiomatiskt uttryck eller ordspråk beskriver bäst ert parti?
Tänka fritt är störst.
 
Partislogan?
Befria kåren


Annons

Annons

S-studenter

 
Kåren tappar extremt mycket medlemmar – hur vill ni arbeta för att behålla och rekrytera fler medlemmar?
Anställa en projektledare för medlemsrekrytering är ett bra förstasteg. Dock måste kåren även bli bättre på att nå ut till medlemmarna.
 
Studiebevakningens utformning har varit uppe på tapeten nyligen. I dagsläget har US fyra arvoderade studiebevakare ute på sektionerna, men hur skulle ert parti vilja att det såg ut?
Styrelsens förslag om två fakultetshandläggare i stället för 4 studiebevakare anser vi vara ett väldigt bra förslag på hur studiebevakningen bör se ut.  
 
Vilken fråga bör kåren lägga krut på som man tidigare inte gjort?
Definitivt medlemsrekrytering. 

Kåren har inte längre så många förmåner som enbart erbjuds till betalande medlemmar – skulle ni vilja se fler sådana och i så fall vilka?
Ja dock svårt att säga utan att se över vilka möjligheter som finns i och med kårens ekonomiska situation.
 
Tidningen Ergos existens var nyligen hotad tills UU gick in med en temporär lösning. Vill ni verka för att på sikt behålla tidningen Ergo?
Ja.
 
Ska US ägna sig åt studiesocial verksamhet? Om ja, nämn ett förslag på vilken typ.
Ja, vi vill dock utreda vilka möjligheter som finns inom kårens verksamhet. Ett exempel kan vara att knyta kårföreningarna närmare organisationen.

Vad är kårens onödigaste utgift?
Alla pengar som inte går till studentinflytandet och studentnyttan.
 
Vad är kårens viktigaste utgift?
Studiebevakningen, det är vårt kärnuppdrag.
 
Ska kåravgiften vara 80 kronor?
Ja.
 
I år har kåren haft tre presidialer (en ordförande och två vice), men traditionellt sett är de bara två – hur många presidialer anser ert parti att kåren ska ha och varför?
Vi anser att vi ska ha tre, åtminstone utifrån hur kårens verksamhet ser ut nu och de krav som den ställer.

Fortsätta att säkerställa att den digitala undervisningen håller bra kvalitet och att öka den lärarledda undervisningen.

Vilka poster vill ni ha era kandidater på om ni får möjlighet?
Alla.
 
Vilket annat kårparti kan ni INTE tänka er att samarbeta med om ni får sitta i styrelsen?
Vi kan samarbeta med alla partier i sakfrågor men vi kan inte tänka oss sitta i kårstyrelse med AFK.
 
Ska bara studenter få rösta i kårvalet?
Ja.
 
Om pandemin härjar även under kommande verksamhetsår, vad är det viktigaste kåren måste göra för att stötta studenterna och/eller trycka på universitetet?
Fortsätta att säkerställa att den digitala undervisningen håller bra kvalitet och att öka den lärarledda undervisningen.
 
Ställ en egen kortfråga ni tycker vi har glömt och svara på den!
Fråga: Kårens ekonomi
 S-studenter vill arbeta aktivt med olika möjliga lösningar för att fixa kårens ekonomi.
 
Vilket idiomatiskt uttryck eller ordspråk beskriver bäst ert parti?
Ordning och reda, pengar på fredag.
 
Partislogan?
S-studenter – för ett jämlikt campus

 

Uppsala universitets studenter


Kåren tappar extremt mycket medlemmar – hur vill ni arbeta för att behålla och rekrytera fler medlemmar?
Skapa mer medlemsnytta och förmåner för medlemmar. Men även ökad förståelse för studentinflytandets och dess avgörande betydelse för studenter!
 
Studiebevakningens utformning har varit uppe på tapeten nyligen. I dagsläget har US fyra arvoderade studiebevakare ute på sektionerna, men hur skulle ert parti vilja att det såg ut?
Att studiebevakningen har tillräckligt med resurser för att bistå i arbetet med studentinflytande på alla fakulteter. Gärna mer arbete tillsammans i gemensamma frågor!
 
Vilken fråga bör kåren lägga krut på som man tidigare inte gjort?
Starkare medlemsförankring. Öka medlemsantalet och medlemsnyttan!
 
Kåren har inte längre så många förmåner som enbart erbjuds till betalande medlemmar – skulle ni vilja se fler sådana och i så fall vilka?
Medlemsrabatter!
 
Tidningen Ergos existens var nyligen hotad tills UU gick in med en temporär lösning. Vill ni verka för att på sikt behålla tidningen Ergo?
Ja om det är gångbart ekonomiskt.

Studentinflytande ska alltid vara i centrum.

Ska US ägna sig åt studiesocial verksamhet? Om ja, nämn ett förslag på vilken typ.
För större medlemsnytta tror vi på fler föreläsningar, panelsamtal och möjligen arbetsmarknadsmässa. Men studentinflytande ska alltid vara i centrum.

Vad är kårens onödigaste utgift?
Partibidraget.
 
Vad är kårens viktigaste utgift?
Det som går till studiebevakning och studentinflytande.
 
Ska kåravgiften vara 80 kronor?
Antingen höja för större intäkter eller slopa för att attrahera fler medlemmar.
 
I år har kåren haft tre presidialer (en ordförande och två vice), men traditionellt sett är de bara två – hur många presidialer anser ert parti att kåren ska ha och varför?
Vi tycker att tre presidialer har varit en positiv förändring och ser gärna att kåren fortsätter med det. Kåren har en stor och bred verksamhet som kräver ledarskap.
 
Vilka poster vill ni ha era kandidater på om ni får möjlighet?
Gärna presidiet och styrelsen.
 
Vilket annat kårparti kan ni INTE tänka er att samarbeta med om ni får sitta i styrelsen?
De kårpartier som inte är villiga att på ett seriöst sätt arbeta med frågan om en utveckling av studentkårens valsystem.
 
Ska bara studenter få rösta i kårvalet?
Ja.
 
Om pandemin härjar även under kommande verksamhetsår, vad är det viktigaste kåren måste göra för att stötta studenterna och/eller trycka på universitetet?
Säkra utbildningens kvalitet, framförallt gällande pedagogisk skicklighet bland lärarna i digital undervisning, men även god arbetsmiljö för alla studenter.
 
Ställ en egen kortfråga ni tycker vi har glömt och svara på den!
Fråga: Snart ska studentkårerna söka kårstatus och vilka studenter man vill representera, vad tycker ni Uppsala studentkår ska göra i den frågan?
Försöka att behålla de institutioner som är i farozonen och även arbeta för att expandera området vid institutioner som är viktiga för de studenter vi representerar.
 
Vilket idiomatiskt uttryck eller ordspråk beskriver bäst ert parti?
I ur och skur.
 
Partislogan?
Mindre partipolitik, mer studentnytta!

Fortfarande osäker på vilket parti som borde få din röst?

 

Här kan du ta del av partidebatten som Uppsala studentkår streamade 1 april!

Läs mer

2021-05-12 18:18
Grönt ljus för att etablera stödmedlemskap och en ny och fräsch värdegrund – det var propositionerna som röstades igenom…
2021-05-12 11:00
Huset på Banérgatan i Kåbo med dryga trettiotalet lägenheter ska säljas. Anledningen enligt VD Lisa Jacobsson är att…
2021-05-10 15:47
Nu börjar sommarlovet närma sig och med det även sommarjobbet. Ergo gav sig ut i den efterlängtade vårluften för att…