Bild Gustavianum
Repatriering innebär att kvarlevorna återförs till sin ursprungliga hemort där de oftast begravs.
Foto: Alexander Engström/Wikipedia

UU: ja till att ge tillbaka skelett


Rektor vid Uppsala universitet har ansökt till regeringen om att få lämna tillbaka ett samiskt skelett som finns i Gustavianums samlingar. Om regeringen säger ja, kommer kvarlevorna av mannen att återföras till Arjeplogs sameförening.

Under de senaste åren har röster höjts för att mänskliga kvarlevor som finns i universitetsmuseers samlingar ska återföras till sina ursprungliga härkomstorter, så kallad repatriering. I somras skickade Arjeplogs sameförening en begäran om repatriering till Uppsala universitet. Begäran gällde ett samiskt skelett som finns i Gustavianums samlingar. Uppsala universitet har nu i sin tur ansökt till regeringen om att få lämna tillbaka skelettet.

I Gustavianums samlingar finns för närvarande sex samiska skelett och ytterligare skelettdelar från 23 andra samer. Dessa samlades in eller donerades till universitetet för att användas i studiesyfte, ofta med rasbiologisk koppling.

Det aktuella skelettet som nu kan komma att få bli begravt kommer från en samisk man som var kyrkskriven i Arjeplogs församling. Han avtjänade ett livstidsstraff på Långholmens centralfängelse där han också avled 1892.

– Det var i äldre tid inte ovanligt att kroppar från personer som avlidit i fängelse överlämnades till universitetens medicinska utbildning och forskning säger Margaretha Andersson, chef för Uppsala universitets Musik och museer i ett pressmeddelande.

När regeringen har fattat beslut kommer en planering av hur överlämningen ska ske på ett värdigt sätt göras tillsammans med Arjeplogs sameförening.

 


Annons

Annons

Om samiska skelett i Gustavianums samlingar

 

Varför kan inte bara alla skelett lämnas tillbaka? Läs mer om repatrieringsprocessen och sameföreningarnas krav i Ergos reportage från 2020.

Läs mer

2023-02-08 23:10
Uppsala studentkår publicerade i måndags (6/2) rapporten: "Räcker tiden till? Om handledningstid vid masterprogrammen…
2023-02-07 18:41
Den 25 januari publicerade Psykologtidningen vittnesmål från elva före-detta doktorander från bland annat Uppsala…
2023-01-24 14:51
Information från Uppsala studentkår: Under vårterminen är det dags för val till Uppsala studentkårs fullmäktige…