Annons
Annons
kollage nyhetshändelser
Professor åtalas för insamling av blod och dinosaurieskelett hotas av dålig miljö.
Foto: Sandra Gunnarsson/wikipedia/pixabay

Protester, sexuella trakasserier och ben


Upprörda juriststudenter, ben som vittrar, en åtalad forskare och sexuella trakasserier på en institution – nyhetsflödet stannade inte direkt av under ledigheten. Ergo ger en recap om vad som hänt i universitetsvärlden sen sist.

Juriststudenter i protest

Ett tusental studenter skrev på en namninsamling för att protestera mot att terminstentamen skulle hållas på plats, vilket bland andra P4 Uppland rapporterade om. Studenterna ansåg att risken för smittspridning var stor då många troligtvis skulle skriva även med symptom – detta eftersom nästa tillfälle skulle ges först i höst. Efter protesterna valde institutionen att sätta in ett nytt tentatillfälle tre veckor senare för de som haft symtom vid ordinarie tillfälle.

Värdefulla dinosaurier vittrar sönder

Vid Evolutionsmuseet finns nordens största samling av äkta dinosaurieskelett. På grund av att anläggningen inte håller tillräckligt hög standard riskerar fossilerna att förstöras, berättar SVT. Det är bland annat den varierande luftfuktigheten som får skelettdelarna att vittra sönder. Uppsala universitet jobbar på en lösning, men tills dess har man anställt en konservator som bland annat jobbar med att limma ihop de trasiga delarna.

" En forskare som beskrivs som en “alfahanne” anklagas för att ha uppmuntrat till sexuella trakasserier"


Annons

Annons

Forskare åtalas

En professor vid Uppsala universitet har blivit åtalad för brott mot etikprövningslagen, skriver UNT. Det var förra våren som forskaren och hans grupp samlade in blodprover för att studera antikroppar efter genomgången covid. Eftersom det rörde studier på människor, anser åklagaren att det hade krävts ett tillstånd från etikprövningsnämnden, något som forskaren inte hade. Advokaten säger till UNT att man har många invändningar mot åtalet. Bland annat hävdar man att det inte var en forskningsstudie och att man därför inte behövde tillstånd. Om forskaren fälls bedöms straffet ligga på bötesnivå.

Sexuella trakasserier vid institution

I oktober berättade Ergo att det fanns planer på att avveckla institutionen för neurovetenskap. Som bakgrund till inriktningsbeslutet angavs att det rådde arbetsmiljöproblem vilket gjorde det svårt att fatta beslut vid institutionen. I december avslöjade dagens ETC att arbetsmiljöproblemen bland annat rörde sexuella trakasserier. ETC har pratat med fyra anställda som vittnar om en ohälsosam arbetsmiljö. En forskare som beskrivs som en “alfahanne” anklagas för att ha uppmuntrat till sexuella trakasserier och betett sig på ett sätt som de yngre manliga doktoranderna börjat härma. Bland annat ska de kvinnliga doktoranderna ha rankats efter sexighet. De ska också ha tävlat om hur många man kunde få i säng.

I december fattades beslut om att institutionen ska avvecklas. De forskare som i artikeln pekas ut som problematiska kommer dock få fortsätta men då på andra institutioner. Vicerektorn tror det kommer gå att förebygga framtida problem med de omplacerade forskarna. Bland annat genom att de får en ny prefekt som chef och att HR kommer vara inkopplad.

Har du ett nyhetstips? Maila red@ergo.us.uu.se

Läs mer

2024-06-11 09:28
En ny aktivitetsbox har dykt upp i ekonomikumparken. Boxen, som innehåller sport- och träningsutrustning, är en del av…
2024-06-07 10:55
Under måndagsförmiddagen greps 13 demonstranter i samband med en demonstration i Universitetsaulan. Det rapporterar UNT…
2024-06-07 09:03
Stockholms universitets studentkårs tidning Studietid går i graven - för andra gången. Detta efter ett beslut inom…