Hans Dahlgren föreläser i Uppsala om Sveriges stundande ordförandeskap i EU:s ministerråd.
Hans Dahlgren föreläser i Uppsala om Sveriges stundande ordförandeskap i EU:s ministerråd.
Foto: Therese Lager

Sveriges EU-ordförandeskap i fokus när Hans Dahlgren föreläser på Ekonomikum


Ergo har intervjuat EU-minister Hans Dahlgren (S) i samband med ett besök till Uppsala. Vi får chansen att prata om vilka politiska områden som står högst upp på agendan inför Sveriges EU-ordförandeskap och varför studenter ska engagera sig i frågor som rör den Europeiska unionen.

Hans Dahlgren inleder sin föreläsning i hörsal 1 med att prata om den politiska inriktning som är tänkt att prägla Sveriges tid som ordförande i EU:s ministerråd. De fokuspunkter som presenterats av regeringen hittills är mer generella  - ett val som enligt Hans Dahlgren gjorts med hänsyn till att Sverige kanske kommer att se ett nytt regeringsskifte inför våren 2023. När vi intervjuar EU-ministern ligger valet bara två dagar bort, men i skrivande stund har Ulf Kristerssons regeringsunderlag en knapp ledning, och ett preliminärt resultat i riksdagsvalet väntas ikväll efter att onsdagsrösterna räknats. Det svenska ordförandeskapets prioriteringar presenteras i mer detalj först i december, men då är det inte säkert att det är det socialdemokratiska regeringsalternativet som håller i rodret.

Oavsett valresultatet står en sak säker för Hans Dahlgren, nämligen att Sverige har många utmaningar att tackla i vår, inte minst med tanke på kriget i Ukraina:

- Vi vet inte hur kriget utvecklar sig men allt tyder på att det kommer att fortsätta ett bra tag. Därför måste vi från EU:s sida hålla samman och fortsätta att visa den enhet som vi har gjort. Vi måste se till att vi fortsätter att stödja Ukraina både ekonomiskt och militärt, och vi måste se till att vi fortsätter att isolera Ryssland och driva de sanktioner som hittills har varit väldigt skarpa.

Den övergripande politiska inriktningen för ordförandeskapet som presenterades tidigare i sommar anger också klimatomställningen som ett viktigt område att ta itu med under den kommande våren. Hans Dahlgren påtalar betydelsen av att hitta samsyn i gemensamma beslut som kan komma att bli avgörande i att lösa klimatkrisen. Han är orolig för att kriget - och de höjda gas- och elpriserna som följt - kan leda till att allt fler känner att man inte längre har råd att genomföra klimatomställningen:

- För min del anser jag att det här är helt fel tänkt. Är det någonting som vi behöver göra för att frigöra oss från rysk energi så är det att snabba upp omställningen till förnybara alternativ.


Annons

Annons

Ett annat område som pekats ut som centralt för det framtida EU-samarbetet är frågan om rättsstatsprincipen. Den frågan stod också högt upp på agendan idag då det var dags för den årliga debatten om tillståndet i EU. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen inledde debatten med ett tal som bland annat betonade kommissionens roll i att försvara de demokratiska principerna. Hon varnade också för att både externa hot och inre svagheter kan komma att skada demokratin inom EU.

Under sin föreläsning fokuserade Hans Dahlgren på de interna svårigheterna på området. Han talade specifikt om den problematik som uppstått med medlemsländerna Ungern och Polen, som fått kritik från bland annat EU-kommissionen för att inte leva upp till rättsstatens principer. I syfte att stärka demokratiska rättigheter inom EU beslutade EU-domstolen tidigare i år att det ska gå att stoppa utbetalningar av EU:s pengar till medlemsländer som inte efterlever rättsstatens principer. Beslutet innebär specifikt att man valt att uppehålla den så kallade villkorlighetsförordningen som EU-parlamentet och EU:s ministerråd beslutade sig för att införa i december 2020. Hans Dahlgren tror att den nya förordningen kan komma att tillämpas redan under Sveriges ordförandeskap, om inte ännu tidigare.

- Det är helt nödvändigt för tilliten mellan våra 27 medlemsländer att vi har samma system med respekt för mänskliga rättigheter, ett demokratiskt samhällssystem och oberoende domstolar. Det finns en del länder där det håller på att krackelera och det måste vi vara varsamma med och se till att man återgår till ordningen även där, säger han.

EU-ministern har tillsammans med den socialdemokratiska regeringen fått kritik för att inte vara nog handlingskraftig i de politiska satsningar som man presenterat inför ordförandeskapet. I en debattartikel som publicerades i Sydsvenskan i fredags skriver Europaparlamentarikern Karin Karlsbro (L) att den regering som styr landet måste öka ambitionerna med vad Sverige vill med EU, och kritiserar den socialdemokratiska regeringen för att inte visa intresse för rollen som ordförande i EU:s ministerråd. När jag frågar Hans Dahlgren om debattartikeln svarar han att han inte tar åt sig av kritiken:

- Vi är mycket intresserade av ordförandeskapet men vi har också varit hänsynsfulla i den meningen att vi vet att det är ett val på söndag och att det kan vara en annan regering som ska genomföra ordförandeskapet. Därför har jag bjudit in alla partier till möten med mig just för att diskutera de här prioriteringarna. De är väldigt övergripande och generellt utformade men det är där vi ska börja. Där var Liberalerna också företrädda, och jag hörde inte den här kritiken från dem då.

Han menar att alla partier utom Sverigedemokraterna tackade ja till att mötas upp med honom för att prata om Sveriges politiska prioriteringar inför ordförandeskapet. Enligt honom fanns ingen förklaring till varför Sverigedemokraterna valde att inte delta i de här samtalen.

Ergo passar också på att fråga varför just unga och studenter ska engagera sig i EU-frågor. Han menar att frågor om klimatomställning, sysselsättning och demokrati är högst relevanta för unga idag, men att det hänger mycket på de som jobbar med EU-frågor att förklara och informera om vad EU håller på med.

- Vi är många som reser runt på skolor, högskolor och universitet och pratar om olika delar av EU-verksamheten. Ju mer vi får möjligheten att göra det, desto bättre genomslag kan det få. Det tror jag är en viktig del.

SVT Aktuellt rapporterade tidigare i år att Sveriges studenter är den enda väljargrupp som rankade klimatfrågan i topp inför valet 2022. I den frågan tycker inte Hans Dahlgren att man gör tillräckligt, men han hoppas på att några av de nya förslagen som ska förhandlas på EU-nivå i vår kommer att göra skillnad. De förslagen inkluderar bland annat att göra utsläppsrättigheter dyrare och att gå över till mer fossilfri energiproduktion.

- Vi behöver kraftsamla mer och bli bättre på att förklara vad det är som faktiskt står på spel.

 

Läs mer

2024-02-23 08:57
Riksrevisionen granskar just nu utbildningssystemet för tredjelandsstudenter. Granskningen planeras att presenteras i en…
2024-02-21 10:26
Uppsala universitet har formulerat ett remissvar på en promemoria som de, tillsammans med andra svenska lärosäten och…
2024-02-14 09:39
Kondomanvändningen är som högst bland unga vuxna, visar ny rapport från RFSU. En trend som sett positiva siffror de…