Uppsala universitet hamnar lågt på klimatranking

Klimatstudenterna har släppt sin årliga "Climate Action Ranking - och Uppsala universitets ranking lämnar mycket att önskar där den landar på plats 14 av 20 lärosäten.
Nyheter
2023-05-02 14:09

Skyll inte klimatkrisen på humaniorastudenter

I Altinget (29/9) skriver Ulrika Wallén på Svenskt Näringsliv att det råder kompetensbrist på arbetsmarknaden. Företag
Krönika
2022-11-17 14:23

Sveriges EU-ordförandeskap i fokus när Hans Dahlgren föreläser på Ekonomikum

Ergo har intervjuat EU-minister Hans Dahlgren (S) i samband med ett besök till Uppsala. Vi får chansen att prata om vilka politiska områden som står högst upp på agendan inför...
Nyheter
2022-09-14 16:21

Berlins universitet skippar köttet

Universiteten i Berlin satsar på att bli klimatneutrala och ett steg i ledet är att hålla antalet kötträtter som erbjuds i lärosätenas kafeterior till ett minimum.
Nyheter
2021-09-01 15:36

Kraftig minskning av UU:s flygresor

Det har inte blivit speciellt mycket resande för Uppsala universitets anställda i år. Antalet flygningar har minskat med 75 procent. Till följd av detta har utgifterna minskat – i...
Nyheter
2020-12-02 10:54

UU bättre på att hålla sig på marken

Fler tågresor och färre korta turer med flyg – Uppsala universitet har summerat anställdas resor för 2019 och kan konstatera att antalet flygresor har minskat.
– Det är...
Nyheter
2020-02-27 13:23

Umeå-kår stannar på marken

Den medicinska studentkåren i Umeå har beslutat att förtroendevalda ska sluta flyga, rapporterar Läkartidningen. Något liknande förslag finns inte inom Uppsala studentkår.
Nyheter
2020-01-10 12:01

Att leva med en levande planet

”Vi står inför ett världssynsskifte lika omfattande som när vi gick från att se jorden som kretsande kring solen istället för det motsatta”. Dr Keri Facer, klimatforskare från...
Essä
2019-10-10 14:08

”UU är inte ärliga mot sina egna forskare”

700 personer har skrivit under Klimatstudenternas namninsamling för att universitetet på allvar ska ta upp kampen mot klimathotet. Nora Sverredal har mejlat ledningen flera gånger...
Nyheter
2019-05-27 12:00

Rektors svar får låga poäng på tentan

I Ergos flyggranskning förra numret svarade rektor att det inte är någon skillnad ur klimatsynpunkt att ta båten i stället för flyget till Gotland. Men stämmer det? Forskaren...
Nyheter
2019-05-14 11:07

Vi ska bli Sveriges grönaste studentförbund

Den konservativa budgetreservationen som vunnit gehör i riksdagen innebär att utvecklingen rör sig åt fel håll. För att rädda miljön måste politiker se till att förorenaren står...
Debatt
2018-12-18 15:35

Pilotprojektet som väljer bort piloter

Utbytesstudier behöver inte innebära enorm klimatpåverkan. Nu lanserar Uppsala universitet ett projekt för att få fler studenter inom Erasmusprogrammet att välja tåg framför flyg.
Nyheter
2018-11-12 16:35