Gamla Torget
Våning 6 på Campus Gamla Torget kan komma att stängas temporärt.
Foto: Pressbild

Planerna för Campus Gamla Torget skapar stort missnöje


Plan 6 på Campus Gamla Torget planeras för temporär stängning - något som väckt starka reaktioner bland berörda studenter. Förslaget, som lyfts till intendenturstyrelsen, genomgår just nu risk- och konsekvensanalys och beslut väntas fattas inom snar framtid.

I och med en bokningsfrekvens under 26 % av lokalerna på Gamla Torget så utreder intendenturstyrelsen just nu förslaget om en temporär stängning av våning 6, något som mött stor kritik från de som studerar på campuset. 

- Det rör sig om kostnader som vi dras med oavsett om vi utnyttjar lokalerna eller inte. Att utrymma lokalerna temporärt skulle innebära att universitetets byggnadsavdelning återtar ansvaret för våningen och då även står för hyran, förklarar intendent Greger Hjelm för Ergo. 

På plan 6 finns lärosalar i olika storlekar, där vissa kan bokas av studenter och andra enbart av personal. Samtliga salar står olåsta under dagtid och om de är tomma har studenter möjlighet att gå in och utnyttja dessa rum som studieyta. 

Studentföreningarna vid samhällsvetenskapliga institutionen har reagerat starkt på förslaget. 

- UPaD och kårföreningarna kommer bekämpa motionen på alla sätt vi kan. Vi har, i direkt kontrast till universitetet, under en längre tid drivit ett projekt om att öka antalet tillgängliga platser på Gamla Torget för studenterna, skriver ordförande Victor Käck och vice ordförande Charlie Ekman från föreningen för freds- och utvecklingsstudier (UPaD) i ett uttalande till Ergo. 

Vidare beskriver de att man i detta beslut helt bortsett från det faktum att lokalerna på våning 6 används flitigt av studenter, men inte nödvändigtvis bokas i förväg. 

- Det är oerhört beklagligt att universitetet vidare väljer att fortsatt nedmontera campuset både praktiskt, och symboliskt sett. Det visar tyvärr var universitetets prioriteringar ligger, konstaterar de. 


 


Annons

Annons

Läs mer

2023-10-04 09:54
Har du eller någon du känner en funktionsvariation och studerar vid Uppsala universitet?
2023-10-02 08:46
Efter ett rafflande konstituerande fullmäktige (konst-fum) i maj är det dags att sätta igång arbetet för det nya…
2023-09-26 09:35
Den senaste tidens våldsvåg i Uppsala har lett till oro bland invånarna. Många studenter är ofta out-and-about och rör…