Annons
There is no planet B
Det finns ingen planet B - Klimatstudenterna vill mana Sveriges lärosäten att agera utefter sin egen forskning.
Foto: Unsplash

Uppsala universitet hamnar lågt på klimatranking


Klimatstudenterna har släppt sin årliga "Climate Action Ranking - och Uppsala universitets ranking lämnar mycket att önskar där den landar på plats 14 av 20 lärosäten.

Organisationen Klimatstudenterna släpper varje år en rankinglista över klimatarbetet på Sveriges universitet och högskolor. Av 44 lärosäten så deltog 20 stycken i granskningen, som genomförts genom en enkätundersökning. Rankingen baseras på tre faktorer; Flygutsläpp per heltidsanställd, interna mål och handlingsplaner samt hur väl man lyckas upprätthålla dessa mål.

Av 20 deltagande lärosäten hamnar Uppsala universitet på plats 14. Toppar listan i år gör Göteborgs universitet. En stor spridning i klimatarbetet överlag kan ses och störst skillnader gäller antal flygmil per årsarbetskraft.

Det kan konstateras att Uppsala universitet har stor förbättringspotential vad gäller sitt klimatarbete, något som Klimatstudenterna även lyfter i sin rapport.

- Rankingen ger utrymme för lärosätena att reflektera kring sina klimatambitioner och se inom vilka områden det finns förbättringspotential, skriver Evan Eskilson, medlem i den nationella styrelsen om rapporten.

Klimatstudenterna menar att lärosätena inte är i linje med Sveriges klimatmål.

- Sveriges universitet och högskolor har ett ansvar att ta på sig en ledande roll i klimatomställningen. Klimatstudenterna har som mål att lärosätena ska ligga så nära nollutsläpp som möjligt 2030, skriver Helene Andersson, ordförande i Klimatstudenternas nationella styrelse, om resultatet.

 

Rapporten kan läsas i sin helhet här.


Annons

Annons

Klimatstudenterna

Klimatstudenterna startades upp 2018, med grund på SLU, och har blivit en nationell studentrörelse med syfte att hjälpa svenska lärosäten att arbeta med hållbarhet och klimatarbete. Läs mer om Klimatstudenternas verksamhet här.

 

Läs mer

2023-05-17 17:31
Konstituerande fullmäktige bjuder på partidrama, Comic Sans-hat och en ganska dålig stämning. Ett nytt kårpresidium kan…
2023-05-12 10:47
Under torsdagen besökte Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar Uppsala och på agendan stod bland annat ett samtal…
2023-05-10 15:13
Natten till måndag skedde ytterligare ett inbrott på Östgöta nation - det är det andra inbrottet på nationen sedan…