Lärarledd tid-rapport
Uppsala studentkårs uppföljande rapport om lärarledd tid ur ett studentperspektiv publicerades under måndagen.
Foto: Uppsala studentkår

Alarmerande låga nivåer av lärarledd tid på vissa utbildningar


De flesta av Uppsala universitets utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap, teologi och juridik (HSTJ) har under fem timmar lärarledd tid i veckan. Detta medan Medicinska fakulteten ökar i tid av lärarledd undervisning, visar ny rapport från Uppsala studentkår.

Förra året publicerade Uppsala studentkår en rapport om lärarledd tid på de av universitetets grundutbildningar som de har kårstatus för. Idag, måndag, släpper de en uppföljande rapport i syfte att belysa frågan om resursfördelning i högre utbildning och utvärdera potentiell förändring sedan förra året.

Alla utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap och teologi som representeras av Uppsala studentkår ligger under fem timmars lärarledd tid i veckan, efter en minskning på språkvetenskapliga fakulteten det senaste året.  Samtidigt har flera av programmen vid Medicinska fakulteten ökat sin lärarledda tid, med undantag från Sjuksköterskeprogrammet som minskat från 10,2 till 8,1 timmar i veckan. Läkarprogrammet snittar 12,7 timmar i veckan. Klyftan mellan institutionerna vad gäller mängden lärarledd undervisning har således ökat det senaste året.

I rapporten hänvisar Uppsala studentkår till den försämrade finansieringen av högre utbildning från regeringens håll. Man lyfter även Sveriges förenade studentkårer, SFS, som i sin rapport Den dolda kostnaden, resonerar att universitets- och högskolesektorn bör undantas det produktivitetsavdrag som myndigheter tilldelas från regeringen varje år.

I ett pressmeddelande skriver Uppsala studentkår följande:

“Uppsala studentkår anser att studenter behöver en adekvat mängd lärarledd tid för att kunna tillgodogöra sig sin utbildning. Det bör finnas en konsensus inom lärosätet att all utbildning ska erbjuda grundläggande interaktion med en lärare för att främja lärandet och ge en god introduktion till studier på universitetsnivå.”

Man presenterar i rapporten även mer konkreta mål i punktform, däribland önskemålet att alla studenter vid Uppsala universitet ska erbjudas minst tio timmar lärarledd tid i veckan.

Rapporten går att läsa i sin helhet här.


Annons

Annons

Läs mer

2023-10-04 09:54
Har du eller någon du känner en funktionsvariation och studerar vid Uppsala universitet?
2023-10-02 08:46
Efter ett rafflande konstituerande fullmäktige (konst-fum) i maj är det dags att sätta igång arbetet för det nya…
2023-09-26 09:35
Den senaste tidens våldsvåg i Uppsala har lett till oro bland invånarna. Många studenter är ofta out-and-about och rör…