Annons
Annons
Ergo bevakar kåren
Foto: Redaktionen

Februarifum: Beslut bland ekorrar och budgetunderlag.


Frånvaro och väntan präglar februaris fullmäktigesammanträde. Men beslut fattas och information delas efter mycket om och men. Ergo rapporterar som vanligt från mötet.

Den långsamma färden mot februarifum
Det är tomt i Betty Petterssonsalen, Blåsenhus, när det börjar närma sig start på februarifum. Två röstberättigade deltaganden samt undertecknad är på plats. Fem minuter innan mötesstart droppar det in ytterligare tre ledamöter. På projektorn har man satt på LIVE TV FOR CATS på YouTube. Fåglar hoppar in och ur bild och äter små frön i skogsmiljö. Mer exakt kring detta kan undertecknad inte vara, i och med begränsade ornitologiska kunskaper.

– Första gången vi hoppas att Högerpartiet kommer, hörs en närvarande skämta till de övriga närvarande medledamöterna när det är en minut kvar till mötesstart.

När klockan slår 17.15 är totalt nio röstberättigade deltagare närvarande. Räkneskap och ringande till partikollegor följer. Frågan hänger i luften: Blir det ens något möte ikväll? Utan 16 röstberättigade av de totalt 31 mandaten kan mötet inte fortgå. En ekorre dyker upp bland fåglarna på skärmen medan de närvarande väntar på fler ledamöter. Ledamöterna plockar på sig fika. Ekorren på skärmen snor delar av fåglarnas frön, men glömmer kvar något som undertecknad identifierar som ekollon.

Sittande vice ordförande för Uppsala studentkår, Linnea Rydén (Vänsterstudenter) kommer springande från ett möte vid 17.25 och mötet bordläggs till 17.35 för att man ska fortsätta leta efter ytterligare ledamöter för att fullmäktige ska bli beslutsför.

En ekorre med ett "ekollon", enligt Ergos utsända. Efter snabb googling kan konstateras att ekorren håller i en jordnöt och inte ett ekollon. Sånt är livet ibland, man säger fel. Tack och bock.  

– Jag behövde springa från ett möte med Erik Pelling, pikar Linnea Rydén lättsamt medan hon skrollar mobilen för att kontakta sina partikollegor och locka till närvaro.

Lies Yousefi (Vänsterstudenter) ansluter vid 17.30.

I väntan på vidare instruktioner minglas det över partigränser. Lies Yousefi snackar med Emelie Rosén (UUS) och Ernst Bergman småpratar med Högerpartiets Jacob Rosén, Alexander Palm och André Popovski över kaffe och bulle.

17.42 saknas fortfarande två personer för att mötet ska kunna genomföras. En springande Forrest Gump-gif skickas till en partikollega från Arad Javanmardi (Vänsterstudenter) - han är på väg.  

17.47 ansluter Evina Zebili (S-studenter). Ännu saknas en ledamot.

17.50 ansluter Arad Javanmardi till applåder från övriga ledamöter och sammanträdet kan äntligen dra igång.

Policarpio Hamberg Bernerstedt (UUS), vice ordförande för kårfullmäktige, agerar ställföreträdande ordförande i Elenor Söderbergs frånvaro då sistnämnda befinner sig i Taiwan för utbytesstudier i nuläget.

Formaliadags!
Röstlängden konstateras inte efter upprop, så Ergo kan inte rapportera denna i sin exakthet. Dock kan det konstateras att ungefär lika många närvarande från Vänsterstudenter som från Högerpartiet, trots att Vänsterstudenter har fyra gånger fler mandat. Det var mycket snack om den egna majoriteten i fullmäktige från Vänsterstudenters sida efter förra årets kårval - men närvaron har varit skakig sedan konstituerande fullmäktige. Vad gör en egen majoritet egentligen, om den inte utnyttjas i praktiken? Ergo är dock inte förvånade, efter det minst sagt skakiga konstfum som lämnade Vänsterstudenter som ett splittrat parti. Men närvaro är ju ändå att föredra om man fått ett  förtroendeuppdrag kan Ergo tycka och det gäller ledamöter från samtliga partier. En liten passus bara. Låt oss nu ta oss vidare.

Dagordningen godkänns. Linnea Rydén nominerar Lies Yousefi till justerare och Ernst Bergman och Holger Patriksson (S-studenter) till rösträknare.  

Sen är det dags för valärenden. Acacia Holland (S-studenter) har avsagt sig delegatet till SFS fullmäktige, så sammanträdet ska välja en ersättare. Elsa Ewert nomineras av Linnea Rydén och Jacob Rosén nominerar sig själv till posten. Röstningen sker genom votering. Elsa Ewert väljs av fullmäktige.

Sen är det ledamöter till Uppsala studentkårs stipendiekommitté. Anton Sanchez Sulejmani (S-studenter), Henric Colliander (Högerpartiet) och Holger Patriksson (S-studenter) nomineras till de två platserna. Holger och Anton väljs in.

Make revisorer sexigt igen?
När representant i UUFS revisorskollegium ska väljas frågar sig fullmäktige huruvida man först bör ta punkten om ordinarie revisor, som i dagordningen ligger som punkten efter.
– Det känns mycket logiskare, hörs en ledamot säga om detta. Gulligt.

Felix Skjöld väljs till revisor efter en minst sagt entusiastisk presentation av Holger Patriksson. Felix meriter och tidigare tjänster läses upp med stor inlevelse.
– Och bäst av allt: Han har B-körkort! avslutar Holger Patriksson sin presentation av den nominerade. Uttalandet följs av applåder och hejarop innan Felix Skjöld alltså tillsätts av fullmäktige.

Inga tofsvipor väljs när det är dags för det, så punkten bordläggs. Sorgligt ändå? Så gullig post och titel? Kanske kan någon av fåglarna på LIVE TV FOR CATS åta sig uppdraget?

Hedersmedlemskap och reviderad budget
Efter valpunkterna är det dags för beslutspunkter. Först och främst beslutas att man antar styrelsens förslag att införa hedersmedlemskap i Uppsala studentkår, något som blir relevant i samband med att kårens ordinarie medlemsavgift avskrivs 2025.

Linnea Rydén presenterar sedan den reviderade budgeten som utlovades under hösten, då budgeten låg på minusresultat. I nuläget ligger budgeten istället på drygt plus 6000 kronor. Ingen har frågor kring hur arbetet med detta sett ut. Ergo skrev dock för två veckor sedan om att två tjänster bortpriortierats i kårens omorganisation. Mer om vilka tjänster som försvunnit och hur det kan komma att påverka studentverksamheten går att läsa här.

Högerpartiet vill föra till protokollet att de reserverar sig mot budgeten, men har inte heller några frågor kring den.

PM och annan info  
Sen blir det lite promemorior. Först ut är styrelsen som berättar om sitt arbete. Från deras håll beskrivs arbetet med det kommande jubileumsfirandet, insändare i Dagens Nyheter och arbetet med det nya medlemssystemet.

Humseks ordförande, tillika jubileumsutskottets ordförande, Elsa Ewert har varit upptagen med förberedelserna inför högtidlighållandet av Uppsala studentkårs 175-årsfirande om två veckor, och har därför inte hunnit skriva och skicka in något PM. Hon meddelar muntligt att man snart kommer vara tolv föreningar i sektionen. De jobbar med att utlysa poster inför nästa verksamhetsår och det ser lovande ut.

Inte heller MedSeks ordförande Ernst Bergman har skickat in något PM och #vågarvägramikrofonkub när han berättar om den nya läkarföreningen och sektionens jobb med bland annat finansiering av medicinarprogrammen. Man planerar även en välkomstmottagning för det nystartade arbetsterapeutprogrammet som ska starta upp vid UU till höstterminen 2024.

SamSeks ordförande Lies Yousefi meddelar bland annat att man jobbar med sin kommande TackSam-sittning, har haft studiebesök i Göteborg samt bevakar situationen rörande lokalerna på Gamla Torget.

Sektion Lära har däremot exemplariskt skickat in ett PM (*infoga valfritt skämt om pedagoger och inlämningar här*) och sektionsordförande Evina meddelar bland annat att de genomfört en lyckad gasque för sina medlemmar

Efter detta avslutas februarifum. En spännande politisk vår väntas för kåren.

 


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden? Miljöpartiet och Socialdemokraterna verkar vara…
2024-06-11 09:28
En ny aktivitetsbox har dykt upp i ekonomikumparken. Boxen, som innehåller sport- och träningsutrustning, är en del av…
2024-06-07 10:55
Under måndagsförmiddagen greps 13 demonstranter i samband med en demonstration i Universitetsaulan. Det rapporterar UNT…