Annons
Annons
Jacob Färnert
Jacob Färnert blir ny ordförande för Sveriges förenade studentkårer.
Foto: Marie Cruseman

Jacob Färnert: “Jag är konsekvent i var jag står.” 


Sveriges förenade studentkårer (SFS) valde den 6 maj tidigare ordförande på Uppsala studentkår Jacob Färnert till ordförande för verksamhetsåret 2023/2024. Ergo har träffat Jacob och pratat om SFS, studentpolitik och att växa av sina misstag.

Efter att ha suttit som ordförande för Uppsala studentkår i två år är Jacob Färnert, 24 år, nu vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS). Under årsmötet för två veckor sedan valdes han också till ordförande för SFS under nästkommande verksamhetsår. 

När Ergo träffar Jacob så är det i ett av Uppsala studentkårs konferensrum - en plats där Jacob spenderat många timmar tidigare. Jacob beskriver att han är tacksam för förtroendet han fått att leda SFS arbete under nästa år. 

– Det känns otroligt. Jag är väldigt glad och hedrad. Det blev väldigt emotionellt efter att jag valts in. Jag tror aldrig jag kramat så många i hela mitt liv. 

Verksamhetsåret 2023/2024 blir Jacobs fjärde år som förtroendevald. Han menar att han kommer gå in i sitt nya uppdrag på liknande sätt som tidigare år. 

– Jag är konsekvent i var jag står vad gäller min syn på bland annat vikten av kollektivt ansvarstagande i en verksamhet, men också i mina åsikter kring studentinflytande och liknande, säger Jacob. 

Jacob menar också att han går in i sitt kommande uppdrag mer självsäker och erfaren. 

– Jag har lärt mig massor och tar med mig allt det i min kommande roll. Både sådant som gått bra och sådant som inte gått bra. Jag är inte rädd att erkänna misslyckanden. Istället försöker jag reflektera över det som inte gått som planerat och vad som är bäst framöver. 

Vad gör egentligen SFS? 
För den oinsatte så är SFS alltså samarbetsorganet för Sveriges studentkårer. Jacob berättar att organisationen funnits i drygt 100 år och kontinuerligt växer och förändras. 

– Just nu är vi en sammanslagning av 58 medlemskårer. Vårt arbete står på två ben. Det ena är politiskt påverkansarbete och den andra grenen är medlemssamordning och fortbildning. 

SFS lägger sig inte i sakfrågor som rör specifika lärosäten, det är kårernas uppgift. SFS fokus ligger på de nationella och och mer övergripande studentrelaterade frågorna och förändringsarbetet. Jacob beskriver att man i SFS jobbar med treåriga politiska fokusfrågor och just nu går man in på det sista året med fokus på urholkningen av finansiering av högre utbildning. 

– Många av de utmaningar vi ser i högskolesektorn idag kan spåras tillbaka till just urholkningen. Minskad lärarledd tid, nedskärningar i lokaler, bristande pedagogiskt stöd är exempel. 

I april släppte SFS en rapport om just urholkningen av högskolesektorn och tidigare under våren har de släppt en rapport om pedagogiskt stöd. Vilka fokusfrågor man kommer att ta upp framöver återstår att se. 

– Det ska bli väldigt spännande att påbörja arbetet med att ta fram förslag för det. Det kommer att utredas under året och sedan beslutas om på årsmötet i maj 2024, förklarar Jacob.

Jacob och hans blivande presidiekollega Klara Dryselius kommer även att jobba med andra studentrelaterade frågor. Studentbostäder, studiemedel och återhämtning är exempel på vad man jobbar med kontinuerligt.

Internationella kollegor 
Studentrörelserna i Europa ser olika ut och många är mer aktivistiskt betingade i sina tillvägagångssätt än man är i Sverige. Det kan sannolikt spåras tillbaka till den svenska modellen och kulturen, tror Jacob. Den tydligaste skillnaden är dock variationen i levnadsstandard bland studenter. 

– Studenter i Sverige har det rätt bra i internationell jämförelse. Det får en ändå att bli lite stolt över vårt studiemedelssystem. 

Vad som är viktigt nu och vad som händer sen
Studentinflytande är viktigt för att studenter ska ha möjlighet att kvalitetssäkra sin utbildning och bedriva förändringsarbete, enligt Jacob. Det är en av de stora anledningarna till att han intresserat sig för student- och högskolefrågor i flera år. Dessutom fyller kårerna en viktig demokratisk funktion genom att bidra till att studenter som grupp också ska kunna göra sina röster hörda, menar han. 

Efter det kommande året som ordförande känner Jacob att det är dags att lämna kårverksamheten bakom sig. Han har en pol kand och är sugen på att läsa en master på statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. 

– Statsvetenskapliga institutionen här i stan är så jäkla cool. Många av föreläsarna är ledande inom sina områden och den forskning och utbildning inom statsvetenskap som bedrivs där är väldigt framstående i Skandinavien. 

Inget mer kårarbete efter nästa år som sagt, men Jacob skulle väldigt gärna vilja vara studentrepresentant om han skulle komma tillbaka och studera på Uppsala universitet igen. 

– Det skulle vara grymt att få vara studentrepresentant i rekryteringsgruppen för samhällsvetenskapliga fakulteten. Men i övrigt kommer jag nog vara färdig efter nästa år. 

Som studentrepresentant i rekryteringsgruppen får du vara med och handlägga ansökningar, intervjua och lägga fram förslag på kandidater till de akademiska tjänsterna vid respektive fakultet. 
Vad som händer efter studierna för Jacob efter studierna får tiden utvisa. Men han utesluter inte möjligheten att jobba inom politik i framtiden. 

– Just högskolefrågor är jag av förklarliga skäl väldigt intresserad av. 

Men närmast väntar alltså ett år som ordförande för SFS. Verksamhetsåret drar igång i juli och skiftet sker passande nog mitt under Almedalsveckan, där SFS kommer närvara.

– Det blir ett bra sätt att avsluta det gångna året, men också ett roligt tillfälle att kicka igång hösten, säger Jacob. 


Annons

Annons

Läs mer

2024-04-29 09:31
Ergo möter Uppsala universitetsbiblioteks överbibliotekarie Lars Burman, som kliver av sin tjänst till sommaren. Vi…
2023-11-15 11:12
Liam Mellberg är Uppsalastudenten aka matkreatören som slagit igenom på Tiktok med sina matlagningsvideos. Med bakgrund…
2023-06-20 09:39
Hon är en av Sveriges största författare inom feelgood-genren och andra boken i hennes senaste serie utkommer om en…