Annons
Uppsala studentkårs presidium 23/24
Linnea Rydén, Anton Sánchez Sulejmani och Johannah Rybrant är Uppsala studentkårs nästa presidium.
Foto: Fredrik Gustafson

Nya tag med nästa presidium: “Kåren är bättre rustad än på länge."


De ser fram emot ett år med fokus på bland annat breddad rekrytering, en arbetsmarknadsmässa och arbete för att bli en naturlig del av Uppsalastudenters vardag. Ergo träffar det nyligen invalda presidiet för verksamhetsåret 2023/2024 för att prata om framtiden och vad som faktiskt hände på årets konstituerande fullmäktige.

Efter konstituerande fullmäktige den 17 maj så stod det klart att det blir nuvarande vice ordförande respektive ordförande Linnea Rydén och Anton Sánchez Sulejmani som tillsammans med nyinvalda Johannah Rybrant kommer att utgöra Uppsala studentkårs presidium under nästkommande verksamhetsår. Ergo sätter sig ned med trion för ett samtal om vad som händer nu och deras visioner för året som kommer.

Linnea Rydén sitter alltså kvar ytterligare ett år som vice ordförande, men får Johannah som sin bundsförvant på den andra vice ordförande-posten. Anton Sánchez Sulejmani sitter kvar som ordförande även under nästa mandatperiod.

Arbetsfördelningen har känts naturlig från start, enligt Linnea Rydén. Hon kommer att ansvara för det studentpolitiska och studiesociala påverkansarbetet, medan Johannah Rybrant tar över ansvaret för studentinflytandet. Anton Sánchez Sulejmani kommer att jobba övergripande med organisationen, sektionerna och kontakten med universitetet.

– Vi ställde alla upp under premisserna att vi hade specifika områden vi ville jobba med, så det föll sig väldigt naturligt att arbetsfördelningen landade där den gjorde, säger Linnea Rydén.

Linnea, Anton och Johannah ser fram emot sitt samarbete nästa verksamhetsår. Foto: Fredrik Gustafson

De beskriver också att uppdelningen av arbetsuppgifter gjorts i förhoppningen att förtydliga  ansvarsområdena och framförallt innebörden av rollerna som vice ordförande, även om viktiga beslut självklart kommer att fattas gemensamt i presidiet.

Trion låter onekligen nöjda med arbetsfördelningen. Men hur kommer det sig att man inte propsat på en kvinnlig kårordförande i år, när man pratar så mycket om representation och breddad rekrytering från både S-studenter och Vänsterstudenters håll? Linnea Rydén beskriver att hon personligen inte velat inneha posten som ordförande.

– Jag och Johannah är inte några kvinnliga alibin. Vi kommer att jobba inom våra respektive kompetensområden för att göra skillnad på riktigt.

Dessutom ser det nya presidiet en styrka i att ha stabilitet på toppen och Anton Sánchez Sulejmani beskriver att det alltid är en lång startsträcka för att komma in i allt arbete som presidial.

– Jag ser fram emot att slippa startsträckan och istället kunna kavla upp ärmarna och börja jobba direkt när verksamhetsåret drar igång, säger han. 


Annons

Annons

En organisation närmare medlemmarna
I sommar görs en renovering av studentkårens reception, med målet att till hösten kunna erbjuda fler och bättre studieplatser på kårhuset. Detta är ytterligare ett steg för att göra kåren mer lättillgänglig och relevant för medlemmarna, som idag även har rätt till gratis kaffe och fria utskrifter på kåren.

– Utöver det så är det vår ambition att kunna planera och genomföra en arbetsmarknadsmässa under nästa verksamhetsår, berättar Anton Sánchez Sulejmani.

Arbetsmarknadsmässan är tillsammans med renoveringen av kårens reception ett sätt att utveckla medlemsrelevansen, förklarar presidiet. Att vara medlem i Uppsala studentkår ska vara en självklar del av studentlivet.

För att vara självklara för studenter krävs förstås även att kåren bevakar studenternas intressen och bedriver påverkansarbete i aktuella frågor. Linnea Rydén ser fram emot att få ta sig an detta. Frågor rörande studentbostäder och kollektivtrafik är exempel på frågor där kåren hoppas kunna bidra till förändring.

– Det finns ett momentum som vi bara måste ta vara på, säger hon.

Ett tåg med många vagnar
Även den studiebevakande sidan av kåren är såklart grundläggande för att skapa förändring. Johannah Rybrant berättar att hon började sin bana inom kåren genom att vara med och starta upp studentföreningen HUMUUS - Föreningen för studenter på Humanioraprogrammet vid Uppsala universitet.

– Det var så himla kul, vilket fick mig att söka vidare och bli aktiv i sektionen. Nu kändes en presidiepost som det naturliga steget, berättar hon.

Just att skapa en naturlig övergång mellan att vara aktiv i en kårförening och att sedan ta steget vidare till engagemang på sektionsnivå eller i kårfullmäktige är en förutsättning för att kåren ska fortsätta växa och må bra, resonerar Anton Sánchez Sulejmani. Just sektionerna, menar han, är bryggan mellan den centrala kåren och studenterna. Om den centrala kåren är loket och kårföreningarna är vagnarna längst bak så är sektionerna det som binder samman tåget.

– För att stärka kåren som helhet behöver vi fortsätta stärka vagnen i mitten, alltså sektionerna.

Ett iskallt fullmäktigesammanträde
Presidiet verkar onekligen se positivt på framtiden. Men de valdes in under ett fullmäktigesammanträde som präglades av spänd stämning. För den som inte har följt kårvalet eller efterföljande konstituerande fullmäktige kan ni läsa Ergos referat.

Vänsterstudenters de facto egna majoritet i fullmäktige efter kårvalet förändrade förutsättningarna inför konstituerande fullmäktiges val av presidium och styrelse. Ändå blev det tillslut två från Vänsterstudenter som vice ordförande och en S-student som ordförande även för nästa mandatperiod. I styrelsen sitter både S-studenter och Vänsterstudenter. Linnea Rydén hoppas att utfallet efter fullmäktigesammanträdet  kommer att ge Vänsterstudenter tid att bygga upp sina interna processer och strukturer under kommande år.

Anton Sánchez Sulejamani berättar att han varit öppen med sin önskan att söka fortsatt förtroende som ordförande. Tidigare har både Vänsterstudenter och UUS uttryckt sitt stöd för Anton som kårordförande även mandatperioden 2023/2024, men på fullmäktigesammanträdet hade Vänsterstudenter alltså ändå tagit fram en annan ordförandekandidat.  

– Det var inget som var säkert. Ibland faller korten inte ut som man planerat, men i mitt fall föll det i min fördel den här gången, säger Anton Sánchez Sulejmani om utfallet där han fick förtroendet att fortsätta ytterligare ett år som kårordförande.

Utmaningar och utsikter
Vilka utmaningar de upplever stå  inför varierar mellan presidialerna, i och med arbetsfördelningen. Linnea Rydén ser en stor utmaning i att bedriva påverkansarbete i en tid som är väldigt ansträngd från flera håll.

– Men det gör såklart att det blir extra viktigt att vara en tydlig studentröst, säger hon.

Johannah Rybrant beskriver hennes största, och första, utmaning blir att sätta sig in i verksamheten ordentligt.

– Som Anton är inne på så är startsträckan och inskolningen tidskrävande.

Anton Sánchez Sulejmani själv vill bland annat jobba vidare med kårens budget, något som varit en stor fråga sedan kårobligatoriet föll. Hans förhoppning är att ekonomifrågan ska vara uppklarad när han kliver av som ordförande om ett år.

Utmaningar men också fina utsikter för Uppsala studentkårs nästa presidium helt enkelt.

– Ingen organisation undgår utmaningar, då gör man något fel. Men min upplevelse är att kåren nu är bättre rustad än på länge, avslutar Anton Sánchez Sulejmani.

Läs mer

2024-04-22 14:00
Flertalet cyberattacker, Ryssland som hot och inträdet till Nato - förutsättningarna för Sverige har ändrats. Den 7 mars…
2024-02-27 09:10
Inför det kommande segmentet i Ergo, “Psykologstudenten svarar”, får vi följa med studentpanelen på ett besök på deras…
2024-01-29 09:07
Hur är det egentligen att studera vid Uppsala universitet med funktionsnedsättning? Vad fungerar, vad fungerar inte…