Psykologdoktorander bryter tystnaden: känd professor vid Uppsala pekas ut

Den 25 januari publicerade Psykologtidningen vittnesmål från elva före-detta doktorander från bland annat Uppsala Universitet som vittnar om att en professor ska ha “brutit ned”...
Nyheter
2023-02-07 18:41

18 lärosäten lever inte upp till diskrimineringslagens krav

Under gårdagen publicerade Diskrimineringsombudsmannen (DO) en ny rapport som kartlägger universitets och högskolors förebyggande och främjande arbete för att motverka...
Nyheter
2022-11-24 12:55

Nytt verktyg ger koll på kvalitet

Universitetskanslersämbetet lanserar en ny e-tjänst där man kan söka efter resultat från UKÄ:s kvalitetsgranskningar och prövningar om examenstillstånd. Detta för att studenter...
Nyheter
2018-05-16 11:26