S-studenter: “Det är en tillgång att vara politisk”

En säkrad arbetsmiljö för studenterna även i osäkra tider och bättre förutsättningar för ett inkluderande universitet står på agendan om S-studenter – det enda kårpartiet som vill...
Nyheter
2021-04-07 12:41