Annons
Annons
Anton Sánchez Sulejmani
Anton Sánchez Sulejmani är förstanamn på S-studenters lista till kårvalet.
Foto: Johan Larsson

S-studenter: “Det är en tillgång att vara politisk”


En säkrad arbetsmiljö för studenterna även i osäkra tider och bättre förutsättningar för ett inkluderande universitet står på agendan om S-studenter – det enda kårpartiet som vill behålla partisystemet – får inflytande under kommande verksamhetsår.

S-studenter representeras av 21-åriga Anton Sánchez Sulejmani som läser historikerprogrammet, just nu historia c. Han blev engagerad i kårvalet 2020 och suttit i kårstyrelsen under innevarande verksamhetsår.

Beskriv S-studenter som parti.
– S-studenter är ett socialistiskt parti, det enda vänsteralternativet i kårvalet och kårfullmäktige. Vi är också det enda partiet som står upp för en partipolitisk kår. I och med att vi är ett socialistiskt parti står vi upp för studenters rättigheter och är medvetna om att det finns klassbarriärer och andra typer av barriärer vid universitetet. Vi vill göra det möjligt för så många som möjligt att studera vid UU och skapa en så inkluderande miljö som möjligt.

Säg att ni får styra US nästa år – vad kommer bli den viktigaste frågan för er att jobba med?
– Att säkra studenternas arbetsmiljö i den digitala eran som vi lever i – både i hemmet så universitetet är medvetna om vilka krav de kan ställa på studenterna när de pluggar hemifrån – men också på campus.

Kåren har tappat tusentals medlemmar i år, har ni gjort tillräckligt för att behålla de medlemmar ni har och rekrytera nya?
– Eftersom man sitter i kårstyrelsen kanske man ska vara ärlig och säga att man inte kanske gjort så mycket som man borde. Men det är svårt i coronapandemin, vi har sett det i kårföreningar och i andra kårer att engagemanget svalnar när man inte kan ha fysisk aktivitet. Men för att öka, eller åtminstone behålla medlemmar, tror jag på de initiativ som kårstyrelsen tagit det här verksamhetsåret, att vi tillsätter en projektledare för medlemsvård och medlemsvärvning. Det är ett jättebra sätt att försöka skapa engagemang för kåren.

Jag visste inte om att det fanns en sån.
– Det är ett relativt nytt steg, vet inte om vi nått ut offentligt med det men vi håller på att ta fram information om det.

Vad vill ni göra för att få ordning på US ekonomi?
– Ekonomin är en jättekomplicerad fråga, det är en väldigt svår avvägning när man ska prioritera i budgeten för det är många saker som är viktiga för kåren och kårens medlemmar, samtidigt måste man ändå förhålla sig till högskolelagen och de krav man har som studentkår. Jag kan inte ge några konkreta svar på hur man vill arbeta med det men det är en fråga som är väldigt viktig för s-studenter att ta sig an.


Annons

Annons

Varför ska man vara medlem i kåren, kåren hjälper ju även de som inte är medlemmar och får problem vid universitetet. Vad får man för kåravgiften?
– Jag ser kåren lite som det här med skattefinansierad vård. När jag arbetar så betalar jag skatt för vård även om jag är ung och frisk, men när det väl händer något så får jag vård. Det är inte gratis att ha anställda, det är inte gratis att ha arvoderade heller och om man inte har medlemmar så förlorar vi dels digniteten som vi har i form av ett starkt medlemstal, men vi förlorar också de ekonomiska resurserna som gör att vi kan erbjuda de här tjänsterna till samtliga studenter.

Det finns inget intresse av att starta nåt annat, till exempel festverksamhet – det har väl ni varit inne på tidigare?
– Jo men S-studenter är intresserade av att kåren ska bedriva någon form av studiesocial verksamhet och vi har börjat titta på det i kårstyrelsen, hur man ska utnyttja kårens verksamhet, men det är inget vi kan uttala oss exakt om hur vi vill utforma det.
 
Ni har under året samarbetat med UUS, ett parti som ju vill avskaffa det partipolitiska systemet och som ni tidigare haft mycket meningsskiljaktigheter med. Hur har samarbetet gått i år?
– Man ska inte ljuga och säga att det varit smärtfritt, alla samarbeten mellan partier innebär någon form av ge och ta, men överlag så tror jag det finns en bred enighet om att samarbetet varit väldigt givande. Det finns en del punkter som är smärtsamma, till exempel kårpartipunkten, men det är inget som har skadat kåren eller kårens verksamhet.

Ja, det är nu bara ni som vill ha kvar det partipolitiska systemet, är det inte dags att släppa det?
– Nej jag tror snarare att det ligger på våra motståndare att släppa det opolitiska systemet. Om vi tittar på Umeå studentkår som har ett opolitiskt system så har man sett att valdeltagandet minskat. Men om vi tittar på Stockholms studentkår, SUS, där ser vi att de har ett väldigt stort valdeltagande och ett väldigt stort engagemang i kåren – de har den största kåren i Sverige och de är politiska. Jag ser inte det som ett problem utan som en tillgång att vara politisk.

"Nu har vi visat att vi är ett ansvarsfullt parti."

Foto: Johan Larsson

Samtidigt är det ju bara ni som finns kvar, det verkar ju inte finnas något intresse för att starta några politiska partier.
– Vi ska inte glömma att AFK är ett borgerligt parti. UUS må va det enda obundna, men två av tre kårpartier har ändå ideologisk grund. AFK och S-studenter är i majoritet i fullmäktige, alltså majoriteten knutna till ideologiska partier.

Vart ser du Uppsala studentkår på längre sikt då, om fem år?
– Ja min förhoppning är att det väcks ett större partipolitiskt engagemang i kåren och att S-studenter är kvar. Självklart att S-studenter har en central roll i Uppsala studentkår och är en viktig aktör där.

Vad är ni nöjda med?
– Väldigt mycket. Vi hade ju problematiken med låg närvaro förra verksamhetsåret, nu har vi visat att vi är ett ansvarsfullt parti. Vi är också nöjda med några av de sakfrågorna som vi fått igenom och de reformer som kåren fått igenom.

Vad är ni mindre nöjda med.
– När samarbetet inte lyckats bära helt mellan våra två partier, till exempel i frågan om valet till konsistoriet. Det var en stor punkt i höstas då det var lite bråk mellan våra partier men jag kan tycka att det positiva överväger det negativa. Det är väl de punkter när det inte gått att samarbeta som kan ses som minst lyckade.

Läs mer

2021-05-12 18:18
Grönt ljus för att etablera stödmedlemskap och en ny och fräsch värdegrund – det var propositionerna som röstades igenom…
2021-05-12 11:00
Huset på Banérgatan i Kåbo med dryga trettiotalet lägenheter ska säljas. Anledningen enligt VD Lisa Jacobsson är att…
2021-05-10 15:47
Nu börjar sommarlovet närma sig och med det även sommarjobbet. Ergo gav sig ut i den efterlängtade vårluften för att…