AFK: ”Vi tar avpolitiseringen på allvar”

Genom att avskaffa politiska partier och i stället låta varje sektion få välja sina representanter vill kårpartiet Allians för kåren reformera Uppsala studentkårs valsystem och...
Nyheter
2021-04-07 11:59