Annons
Annons
Daniel Åkerman AFK
Daniel Åkerman är ordförande för kårpartiet Allians för kåren. Han kan tänka sig att ställa upp som kårordförande om det skulle bli aktuellt.
Foto: Johan Larsson

AFK: ”Vi tar avpolitiseringen på allvar”


Genom att avskaffa politiska partier och i stället låta varje sektion få välja sina representanter vill kårpartiet Allians för kåren reformera Uppsala studentkårs valsystem och knyta kåren närmare studenterna.

Allians för kåren (AFK) representeras av Daniel Åkerman – en 23-årig politices-student som för närvarande har ett studieuppehåll för att jobba som skribent. Daniel Åkerman har suttit i kårfullmäktige under innevarande verksamhetsår.

Hur skulle du beskriva partiet AFK?
– Det är det parti som främst arbetar för att avskaffa det partipolitiska systemet och att hålla borta ideologiskt politiskt inflytande i studentkåren eftersom det inte hör hemma där. AFK försöker samla dels borgerliga studenter i Uppsala, men även alla studenter som inte tycker att politik hör hemma i studentkåren.
 
Samtidigt är ni ett borgerligt parti, hur går det ihop?
– Dels är det ju en borgerlig uppfattning att politiken ska vara begränsad, och dels så är vi en motpol mot de partier, vilket nuförtiden bara är S-studenter, som aktivt försöker politisera.

Säg att ni skulle komma till makten, kan man lita på att ni inte driver massa högerpolitik då?
– Det kan man verkligen lita på. Vi har ju suttit i kårstyrelsen tidigare och vi har aldrig försökt driva något, också oklart vad det ens skulle innebära.

Om ni skulle få makten, vilken fråga skulle ni lägga mest tid på?
– Det skulle vara att ändra valsystemet, avskaffa partierna och i stället sektionalisera. Varje sektion får välja sina representanter, då blir det blir en mycket tydligare koppling till studenterna och den verksamhet och utbildning som universitetet är till för och som kåren ska stödja.
 
Vad skulle ni vilja göra för att få ordning på ekonomin?
– Vi måste kapa i kostnader och de flesta stora utgifter vi har är i form av löneutgifter så det är förmodligen där man måste börja och se vilka tjänster som vi har råd att arvodera i högre utsträckning. Men naturligtvis också att försöka öka intäkterna, främst genom att fler blir medlemmar och får en nytta av sitt medlemskap.
 
Varför ska man vara medlem i kåren? Kåren hjälper ju studenter som inte är medlemmar så vad får man för sin kåravgift?
– Man får kåren helt enkelt. Om alla tänker så kommer man inte ha någon kår kvar. Det är i ens egenintresse att man är med, annars kommer organisationen inte överleva. Vi bygger på våra medlemmar precis som alla andra föreningar i samhället det är främsta värdet är givetvis kärnuppgiften, studiebevakning, att vi ser till studenternas intressen mot universitetet.
 


Annons

Annons

Vad har ni som parti bidragit med under året?
– Genom att trycka på de reformer som kårstyrelsen inlett för att avpolitisera systemet. Vi har varit helt nödvändiga genom vår närvaro i fullmäktige. Trots att vi är i opposition så har det varit våra röster som fått igenom flera av kårstyrelsens propositioner när S-studenter både har reserverat sig och röstat emot trots att de faktiskt ingår i den styrande majoriteten. Hade inte vi varit här hade inte vi fått igenom de reformerna och då tänker jag särskilt på formerna kring val till konsistoriet.

Vad har ni gjort mer?
– Det är framförallt det vi har gjort eftersom vi inte sitter i styrelsen och inte har så mycket inflytande. Sen har vi ledamöter i diverse av kårens styrelser, de styrelser och olika föreningar – men där kan jag inte ge några detaljerade svar.

Förra året nämnde ni att en av de viktigaste frågorna att ta tag i var bostadsfrågan, då undrar jag vad ni har gjort i den frågan.
– Det förutsatte att vi skulle vara kvar i kårstyrelsen och kunna påverka kårens riktning så det har vi inte haft möjlighet till.

"Idag har de som är engagerade i kåren en ganska begränsad koppling till utbildningen."

Foto: Johan Larsson

Kåren tappar tusentals medlemmar varje år, vad vill ni göra för att behålla de medlemmar ni har och rekrytera nya?
– Jag tror som sagt att en ändring av valsystemet är helt nödvändig. Idag har de som är engagerade i kåren en ganska begränsad koppling till utbildningen. De vanliga studenterna känner inte heller att de har speciellt tydlig koppling till kåren eftersom det är helt separata organisationer. Sen måste vi titta på rekryteringskampanjer, samarbete mellan nationerna, programföreningarna, för att visa att det är enkelt att gå med och framhålla det stora värde som finns och att vi har en studentkår som tar tillvara studenternas intressen.
 
Ni har bara haft fem mandat i år och ingen reell chans att påverka i stora frågor, varför ska man rösta på er i år. Risken finns ju att det blir samma sak nästa år.
– Man ska rösta på Allians för kåren för att vi är det partiet som tar avpolitisieringen på allvar, vi kommer aldrig svika i den frågan.

UUS och S-studenter kuppade ut er ur styrelsen förra året. Har ni nån chans att spräcka den alliansen?
– Det tror jag att vi har eftersom vi och UUS i grunden har liknande värderingar. S-studenter inte är en pålitlig samarbetspartner om man vill ta bort det partipolitiska systemet. Vi vill gärna samarbeta men om det skulle visa sig igen att UUS föredrar samarbeta med ett parti med rakt motsatt åsikt då tror inte jag man kan räkna med att vi ska fortsätta som politisk kraft om det inte finns något intresse. Om de föredrar att enbart vara med S-studenter kan de fortsätta så på egen hand och se om de kan nå sin majoritet på det sättet.

Vad betyder det? Att AFK ska avvecklas?
– Potentiellt, om det inte finns något värde och vi inte kan nå något inflytande. UUS kan inte räkna med vårt passiva stöd i all framtid.

Har ni ordförandekandidat om det skulle bli aktuellt?
– Det är jag själv.

Hur skulle du vilja att US ser ut på sikt, säg om fem år?
– Förhoppningen är då att vi har ett styrelseskick där vi har studenterna som är i varje sektion som är betydligt närmare till att fatta de avgörande besluten – det som idag är fullmäktige. Vi är en organisation som prioriterar den studiebevakande uppgiften och som prioriterar psykisk ohälsa bland studenter. Vi utvecklar den verksamheten så att ingen ska behöva må dåligt.

Läs mer

2021-05-12 18:18
Grönt ljus för att etablera stödmedlemskap och en ny och fräsch värdegrund – det var propositionerna som röstades igenom…
2021-05-12 11:00
Huset på Banérgatan i Kåbo med dryga trettiotalet lägenheter ska säljas. Anledningen enligt VD Lisa Jacobsson är att…
2021-05-10 15:47
Nu börjar sommarlovet närma sig och med det även sommarjobbet. Ergo gav sig ut i den efterlängtade vårluften för att…