Kön och fusk ska undersökas

Studenter som blir föremål för disciplinära åtgärder ska bedömas likadant oavsett kön. Men är det så i praktiken? Det vill Universitetskanslersämbetet undersöka.
Nyheter
2019-12-02 16:01

Våld, kön och kriminalitet när Cesar invigs

Centrum för socialt arbete, Cesar, kommer att invigas 17 oktober av rektor Eva Åkesson. Satsningen på ett eget centrum

Nyheter i korthet
2018-10-11 14:23