Annons
Annons
Anders Söderholm
Anders Söderholm är generaldirektör på UKÄ.
Foto: Pernilla Ahlsén/UKÄ

Kön och fusk ska undersökas


Studenter som blir föremål för disciplinära åtgärder ska bedömas likadant oavsett kön. Men är det så i praktiken? Det vill Universitetskanslersämbetet undersöka.

Studenter som misstänks ha fuskat kan utredas av sitt lärosätes disciplinnämnd. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tidigare gjort en undersökning om huruvida kvinnor och män bedöms olika i disciplinärenden vid svenska lärosäten. Man konstaterade dock att den granskningen saknade tillräckligt underlag för att dra säkra slutsatser i frågan.

Utifrån denna erfarenhet omber UKÄ nu varje enskilt lärosäte att på eget initiativ granska och följa upp om studenter bedöms likvärdigt oavsett kön i disciplinärenden. Senast 24 januari 2020 önskar myndigheten svar.


Annons

Annons

Läs mer

2020-06-03 15:26
Det var efter att ha blivit misstänkt för fusk som en student började prata om självmord, att man kan döda andra…
2020-06-02 16:20
Regeringen öppnar upp för campusutbildning i höst. Men hur lätt kommer det bli att genomföra undervisning på plats om…
2020-06-02 16:10
Lärarstudenten Allar Piirsoo var en av de som sökte tjänsten som Uppsala universitets nya rektor. Besvikelsen blev stor…