Uppsala Studentkårs rapportsläpp om handledningstid

Uppsala studentkår publicerade i måndags (6/2) rapporten: "Räcker tiden till? Om handledningstid vid masterprogrammen inom humaniora och samhällsvetenskap". Där framkom...
Nyheter
2023-02-08 23:10

Nej till lottning

Företagsekonomiska institutionen har på ett felaktigt sätt lottat om studieplatser, bedömer UKÄ. Lottning vid antagning får endast ske mellan sökande med likvärdiga meriter.
Nyheter
2016-12-07 16:05